Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D Phần 1 - Diễn đàn cầu đường

Civil 3D chưa hỗ trợ Hệ tọa độ VN2000 đặc biệt là khi chúng ta cần hệ VN2000 cho từng tỉnh gây ra một số khó khăn và bất tiện trong quá trình làm việc. Bài viết này Diễn Đàn Cầu Đường sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo hệ tọa độ VN2000 ứng với kinh tuyến trục cho từng tỉnh. Bài viết bao gồm hai phần:
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D Phần 1 - Diễn đàn cầu đường

(Đối với Civil 3D phiên bản từ 2017 trở lên đã hỗ trợ Datum cho hệ VN 2000 nên có thể bỏ qua bước làm ở Phần 1. Đối với Civil 3D phiên bản cũ hơn, cần thực hiện đầy đủ các bước trong cả hai phần).

Phần 1: Tạo Datum và khai báo tính chuyển tọa độ VN2000

Bước 1: Tạo một Datum (Create a datum)
– Chuyển giao diện Civil 3D sang Planning and Analysis để dễ thao tác trên thanh công cụ:– Click vào tab Map Setup, trong phần Coordinate System chọn Create:
[ads-post](Hoặc dùng lệnh: MAPCSCREATE  –> Datum)

– Trong phần 1. Create coordinate system cần tích chọn Create a datum, sau đó click vào Next để chuyển sang bảng tiếp theo:
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Chọn Create a new datum và click Next:
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Khai báo mã (Code) cho hệ tọa độ cùng với mô tả (Description). Click vào select để chọn kiểu Ellipsoid là WGS84 và khai báo thông tin bất kỳ cho nguồn (Source):

tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Sau khi điền đủ các thông tin, click Finish để hoàn tất quá trình tạo Datum:
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

Bước 2: Khai báo tính chuyển tọa độ (Create a geodetic transformation)
– Tiếp tục click vào Create trên thanh công cụ:

tao he toa do vn2000 trong civil3d p1


(Hoặc dùng lệnh MAPCSCREATE  –> geodeticTransformation)

– Trong phần Coordinate System chọn Create. Tích chọn Create a geodetic transformation sau đó click Next để chuyển sang bảng tiếp theo:


– Tiếp tục chọn Create a new geodetic transformation:

tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Click Select để chọn hệ tọa độ nguồn (Source datum) là hệ VN2000-DATUM chúng ta vừa tạo mới, hệ tọa độ đích (Target datum) là WGS84. Sau khi chọn xong hệ tọa độ, click Next để chuyển sang bảng tiếp theo:

tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Bảng tiếp theo cho phép chúng ta lựa chọn phương pháp tính chuyển. Ở đây, chúng ta sử dụng phương pháp khai báo bảy thông số (Seven Parameter).
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Các thông số này có thể được lấy từ Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, bao gồm các thông số sau:
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

Điền các tham số tương ứng vào bảng:

Tham số dịch chuyển gốc tọa độ: Delta x = -191.90441429, Delta y = -39.30318279, Delta z = -111.45032835
Tham số góc xoay: X axis = -0.00928836, Y axis = 0.01975479, Z axis = -0.00427372
Tỷ lệ (Scale) = 1.00000025290628 (Làm tròn từ hệ số k = 1.000000252906278 do phần mềm giới hạn 14 số sau số thập phân)
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Chuyển sang bảng khai báo giới hạn kinh tuyến, vĩ tuyến và các thông tin về mã, mô tả cho phần tính chuyển tọa độ này. Các bạn có thể khai báo như sau:

tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

– Sau khi khai báo thông tin hoàn tất, click Next để chuyển sang bảng tiếp theo là bảng xem lại các khai báo lần cuối (review) xem đã đúng chưa. Click Finish để hoàn tất quá trình nếu các bạn không chỉnh sửa gì nữa.
tao he toa do vn2000 trong civil3d p1

Phần 2: Tạo hệ tọa độ Vn2000 cho từng tỉnh trong Civil 3D


Bình luận

0 Nhận xét