Hướng dẫn xóa thông báo bản quyền các sản phẩm của Autodesk

Nếu trong quá trình sử dụng phần mềm của Autodesk mà các bạn thấy xuất hiện thông báo này:

“Giấy phép AutoCAD mà bạn đang sử dụng không hợp lệ. Đừng để bị rủi ro mất quyền truy cập vào AutoCAD hay công việc của bạn. Hãy khắc phục điều đó thật nhanh. Gọi +842444582125 để mua phầm mềm AutoCAD chính hãng ngay bây giờ”“Giấy phép AutoCAD mà bạn đang sử dụng không hợp lệ. Đừng để bị rủi ro mất quyền truy cập vào AutoCAD hay công việc của bạn. Hãy khắc phục điều đó thật nhanh. Gọi +842444582125 để mua phầm mềm AutoCAD chính hãng ngay bây giờ”

Tần suất xuất hiện 5 phút, sau một thời gian sẽ không đóng được thông báo này nữa. Nó nằm chính giữa màn hình gây cản trở. Đừng lo vì thông báo này được chèn vào từ bên thứ 3 nhằm tiếp thị cho sản phẩm Autodesk.
Các bạn có thể loại bỏ nó qua những bước sau:
1. Mở Task Manager
2. Chuyển qua Tab Startup
3. Tìm vị trí Autodesk Genuine Service 
4. Click chuột phải vào Autodesk Genuine Service  chọn open file location
5. Xóa file có tên message_router 


Bình luận

0 Nhận xét