Lisp copy đối đượng và đánh số thứ tự tăng dần

Lisp copy đối đượng và đánh số thứ tự tăng dần

Đầu tiên các bạn tải Lisp về Tại đây và Load Lisp và Bản vẽ
Các lệnh tắt:

  • Lệnh OD: đánh số thứ tự, tuỳ chọn số bắt đầu (begin) và số gia (increment) tuỳ ý
  • Lệnh OC:  Copy tăng dần từ 1 số thứ tự có sẵn
  • Lệnh OCA: Copy tăng dần với đối tượng Attribute Block
  • Lisp chất nhận các định dạng bằng số , chữ, số và chữ kết hợp
  • Các chữ giới hạn từ A-Z, các số không giới hạn

Mời các bạn xem video hướng dẫn:


Bình luận

0 Nhận xét