Video và bài giảng học Midas Civil

1. Bài giảng Midas Civil : 

1 Bài giảng phân tích kết cấu bằng Midas Civil

TẢI FILE

2 Bài tập hướng dẫn midas civil

TẢI FILE

 3 Bài tập Midas Civil 1

TẢI FILE

 4 Bài tập Midas  Civil 2

TẢI FILE

 5 Hướng dẫn sử dụng Midas Civil

TẢI FILE

TẢI FILE

 6 Đề cương

TẢI FILE
[ads-post]

1. Video hướng dẫn học midas civil

1. Thiết lập khi bắt đầu sử dụng

download

2. Mô hình vật liệu trong midas civil

download

3. Mô hình hóa mặt cắt midas civl

download

4. Mô hình hóa phần tử midas civil

download

5. Mô hình hóa liên kết

download

6. Mô hình hóa tải trọng trong midas civil
download

7. Tổng hợp phân tích các kết cấu cơ bản
download

Bộ cài đặt full cr@ck
Xem tất cả tài liệu liên quan đến Midas civilTại đây

Bình luận

0 Nhận xét