Danh mục giáo trình bài giảng đại học giao thông vận tải.

 

1. DANH MỤC BÀI GIẢNG
- Bài giảng cơ học kết cấu, bộ môn Kết cấu trường Đại học Giao thông Vận tải.
- Bài giảng Kết cấu Thép, bộ môn Kết cấu trường Đại học Giao thông Vận tải.
- Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép, bộ môn Kết cấu trường Đại học Giao thông Vận tải.
- Bài giảng Cơ xây dựng, bộ môn Kết cấu trường Đại học Giao thông Vận tải.
- Bài giảng Ổn định công trình, bộ môn Kết cấu trường Đại học Giao thông Vận tải.
- Bài giảng Động lực học công trình, Nguyễn Trung Kiên, Đại học Giao thông Vận tải.
- Kết cấu thép cơ bản. Tác giả: Bộ môn Kết cấu Xây dựng. Năm xuất bản: 2012
- Bài tập Kết cấu thép cơ bản. Tác giả: Bộ môn Kết cấu Xây dựng. Năm xuất bản: 2017
- Kết cấu nhà thép. Tác giả: ThS. Đoàn Tấn Thi. Năm xuất bản: 2015
- Phân tích Kết cấu - Phần 1 - Kết cấu tĩnh định. Tác giả: Đỗ Văn Bình (chủ biên), Nguyễn Hoàng Quân, Tạ Quốc Viêt. Năm xuất bản: 2015
- Bài giảng cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn, bộ môn Kết cấu trường Đại học Giao thông Vận tải.
2. DANH MỤC GIÁO TRÌNH
- Kết cấu thép - Phần cấu kiện cơ bản. Tác giả: Phạm Văn Hội (chủ biên), Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường. Năm xuất bản: 2012
- Bài tập Thiết kế kết cấu thép. Tác giả: Trần Thị Thôn
- Kết cấu thép - Công trình dân dụng và công nghiệp. Tác giả: Phạm Văn Hội (chủ biên), Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang. Năm xuất bản: 2010
- Cơ học Kết cấu - Tập 1 - Hệ tĩnh định. Tác giả: Lều Thọ Trình. Năm xuất bản: 2010
- Bài tập Cơ học kết cấu - Tập 1 -  Hệ tĩnh định. Tác giả: Lều Thọ Trình. Năm xuất bản: 2010
- Cơ học Kết cấu - Tập 2 - Hệ siêu tĩnh. Tác giả: Lều Thọ Trình. Năm xuất bản: 2010
 - Bài tập Cơ học kết cấu - Tập 2 -  Hệ siêu tĩnh. Tác giả: Lều Thọ Trình. Năm xuất bản: 2010
- Cơ học kết cấu F1 – Trần Quang Vinh, Đinh Nghĩa Dũng, Nhà xuất bản GTVT.
- Cơ học kết cấu F2 - Trần Quang Vinh, Đinh Nghĩa Dũng, Nhà xuất bản GTVT.
- Sức bền vật liệu tập 1+2, Nguyễn Xuân Lựu, Nhà xuất bản GTVT.
- Bài tập Sức bền Vật liệu, Nguyễn Xuân Lựu, Nhà xuất bản GTVT.
- Lý thuyết đàn hồi, Vũ Đình Lai, Nhà xuất bản GTVT.
- Lý thuyết dẻo và các ứng dụng, Đào Huy Bích, Nxb Xây dựng

Link dowload tài liệu tham khảo

Link dowload tài liệu môn học Kết cấu Thép dành cho ngành Kỹ thuật Xây dựng CTGT : Download
- Link dowload tài liệu môn học Kết cấu BTCT dành cho ngành Kỹ thuật Xây dựng CTGT :Download
- Link dowload tài liệu môn học Cơ sở PP PTHH:Download
- Link dowload tài liệu môn học Động lực học Công Trình:Download
- Link dowload  môn học Kết cấu thép cơ bản :Download
- Link dowload  môn học Kết cấu nhà thép: Download
- Link dowload môn học Phân tích kết cấu: Download
- Link dowload Bài tập Kết cấu thép: Download
- Link dowload Môn Sức bền Vật liệu: Download 


Bình luận

0 Nhận xét