Làm phẳng đối tượng 3D trong Autocad

 Mình cược với bạn rằng, mặc dù thao tác trên 2D nhưng không hiếm trường hợp các đối tượng lại nằm trên các mặt phẳng khác nhau.

Nôm na, bản vẽ của bạn sẽ gặp các trường hợp sau đây:

 • Không chọn được đối tượng
 • AutoCAD Align (AL) không chính xác
 • Không thể bắt điểm chính xác mặc dù đã bật OSNAP
 • Không chính xác khi TRIM, HATCH, EXTEND
 • Đo kích thước không đúng
 • Dùng lệnh FILLET không được
 • Không thể cắt dim, gióng dim khi dùng lisp
 • Bản vẽ bị giật lag khi zoom, move, dim, stretch,…
 • Kích thước file tăng đột biến
 • Lỗi “Copy to clipboard failed”

Cách khắc phục hiệu quả là đưa các đối tượng có giá trị Z về 0.

Gán Z = 0

Gán Z = 0, đồng nghĩa bạn sẽ đưa các đối tượng AutoCAD về chung mặt phẳng.

Ở đây mình chia sẻ cho bạn 6 cách. Trong đó có 3 cách thủ công, 3 cách tự động.


Thủ công

Với cách thủ công bạn có thể tìm và chọn các đối tượng có giá trị Z. Sau đó đặt lại giá trị bằng lệnh của AutoCAD.

Cách 1

Có thể chọn tabs Express/Modify/Flatten objects

Tạm ẩn các đối tượng HATCH, Leader

Sử dụng lệnh FLATTEN

Chọn tất các đối tượng, enter

Cách 2

Áp dụng cho AutoCAD LT

Gõ lệnh QSELECT • Object type: Line, Polyline,…
 • Chọn Elevation (hay Start Z, End Z)  ở mục Properties
 • Tại Operator: <> Not Equal
 • Nhập 0 ở mục Value
 • OK để chọn đối tượng cần thiết
 • Ctrl + 1 để bật hộp thoại Properties
 • Gán giá trị 0 như hình dưới:
Cách 3: Sử dụng Lisp 

Các bạn Download lisp này về. Gõ lệnh FLAT để đem các đối tượng có giá trị Z về 2d.
Bình luận

0 Nhận xét