Chèn block tại vị trí giao giữa 2 đường thẳng

Trong trường hợp bạn cần chèn hàng loạt Block tại vị trí giao giữa 2 đường thẳng mà công cụ Array hoặc Copy mất quá nhiều gian.

Hôm nay diễn đàn cầu đường sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ chèn block này.
1. Các bạn tải Công cụ Này về và Load vào Autocad ( Các sản phẩm Cad khác vui lòng liên hệ Admin)
2. Cú pháp lệnh: CBL
3. Chọn tất cả các đường thẳng
4. Chọn Block cần chèn
5. Xem thành quả.


Bình luận

0 Nhận xét