Lisp thay đổi điểm gốc của block trong AutoCAD - Change Block Base Point

Lisp đổi điểm gốc hay điềm chèn của block, 
Mời các bạn tải về lisp đổi điềm chèn block tại đây: Download
Cú pháp lệnh đổi điểm gốc của block:
CB:  Đổi điểm gốc của block, vị trí block k thay đổi.
CBP:  Đổi điểm chèn của block đồng thời di chuyển vị trí tham chiếu của block.


Bình luận

0 Nhận xét