Download Ultra PDF Merger – Ghép nối PDF

Ultra PDF Merger là một tiện ích PDF miễn phí, hỗ trợ nối file PDF dễ dàng trên Windows, gồm cả bản 32bit và 64bit.
Bạn không cần cài đặt Ultra PDF Merger vào máy tính. Bạn chỉ cần tải Ultra PDF Merger miễn phí về máy tính, giải nén file và chạy chương trình. Phần mềm hỗ trợ mọi hệ thống có cài đặt sẵn .NET Framework 4.0, bao gồm cả Windows 8

Tính năng chính của Ultra PDF Merger

Ghép nối PDF
  • Chọn một hoặc nhiều file thông qua nút Add.
  • Chọn nhiều file để ghép thành 1 file PDF lớn nếu cùng thư mục.
  • Ultra PDF Merger không hỗ trợ add file bị khóa hay bảo vệ bằng mật khẩu, nếu không quy trình trộn file sẽ thất bại. Thậm chí là add 1 file nhiều lần.
Xóa fileUltra PDF Merger
Chọn file cần xóa và nhấn Remove
Thay đổi thứ tự file
Chọn file và nhấn Move Up/ Move Down để thay đổi vị trí các file.
Chọn trang cụ thể để trộn
Thay đổi thứ tự của số From và To. Nếu để giá trị 0, chương trình sẽ tự động bỏ qua trang đó. Ví dụ:
  • Từ 1 đến 1 sẽ trộn toàn bộ trang trong file.
  • Từ 2 đến 10 sẽ trộn 8  trang đầu tiên.
  • Từ 2 đến 6 sẽ trộn trang 2, 4 và 6
  • Từ 3 đến 0 sẽ trộn toàn bộ trang trừ 2 trang đầu.
Chọn kiểu trộn
  • Ghép nối PDF thường
  • Ghép nối theo chương, từ đó mỗi file sẽ bắt đầu từ trang số lẻ và chèn thêm trang trắng nếu cần.
  • Ultra PDF Merger phân bổ các nút bấm trực quan, dễ dàng thao tác như Merge Files(trộn các file đã chọn), Merge to First ( trộn file đã chọn vào file PDF đầu tiên).

Cách sử dụng phần mềm Ultra PDF Merge 

Chọn Add và chọn tài liệu muốn kết hợp (có thể chọn nhiều tại liệu cùng lúc) sau đó tùy chỉnh điều chỉnh, sắp xếp.
Chọn Merge Files để bắt đầu quá trình ghép. Nhập tên file mới  sau đó nhân Save.

Tải Ultra PDF Merge 

Chương trình Ultra PDF Merger có thể giúp bạn nhanh chóng ghép nối tất cả các file PDF với nhau. Hãy download phiên bản miễn phí tại đây và sử dụng cho khối lượng công việc khổng lồ của bạn.

Link Download Ultra PDF Merge : DOWNLOAD


Bình luận

0 Nhận xét