Cách sử dụng Google Drive không giới hạn dung lượng có thể anh em UTC2 chưa biết

Hầu hết sinh viên học tập tại Phân hiệu Đại Học GTVT đều được cấp 1 email sinh viên như sau 
" Mã_sinh_viên@st.utc2.edu.vn ". Khi sử dụng Email đăng nhập vàp tài khoản GG Drive thì được sử dụng không giới hạn dung lượng. Tuy nhiên việc chia sẻ tài liệu chỉ hạn chế đối với sinh viên học tập tại phân hiệu. Kết hợp với Google Sync các bạn có thể backup các dữ liệu trên máy tính của bạn lên đám mây.
Các bạn tải về Google Sync tại đây.Bình luận

0 Nhận xét