Tiếng Anh chuyên ngành: Thuật ngữ thí nghiệm

Thuật ngữ kỹ thuật mô tả các thiết bị thí nghiệm bằng tiếng Anh và tiếng Việt (Anh – Việt) chuyên ngành cầu đường (Tiếng Anh chuyên ngành cầu đường), (Test equipments, test terms).
SOIL TESTINGTHÍ NGHIỆM ĐẤT
Compaction Test
Standard Proctor mold
Modified compaction mold
Modified compaction hammers
Straight sdge
Sample ejector
Mixing spon
Mixing trowel
Spatula
Mixing pan
Aluminum pan, 25 cm diameter
Wash bottle
Moisture cans
CBR Test
Mechanical loading press, 6000 lbs. capacity
Proving ring
CBR molds
Spacer disk
Swell plate surcharge plate
Tripod attachment
Swell dial indicator
Slotted surcharge weight
Steel cutting edge
Specific Gravity Test
Picnometer bottles of 100cc capacity
Porcelain mortar and pestle
Hot plate, 1000 Watts, 220 volts/50Hz
Atterberg Limits Test
Standard liquid limit device
Evaporating dish
Flexible spatula
100ml Graduated cylinder
Cassagrande grooving tool
Plastic limit glass plate
Grain Size Analysis
Moisture cans
Mechanical stirrer, electric powered 220V/50 cycle
Dispersion cups with baffles
Set brass sieves, 8 inches diameter, 75mm, 50, 38, 25, 19, 12, 9, 5, No 4, 10, 30, 60, 100 including cover and pan
Hydrometer, scale 0-60 gr.
No. 200 brass sieves
Mechanical Sieve Shaker
50ml. graduated cylinder
Sieve brushes for fine sieves
Sieve brushes for coarse sieves
Field Density Test, Sand cone Method
Sand cone
Replacement jug
Field density plate
Spoon
Steel chisel, 1 inch
Rubber mallet
Sand scoop
1 gallon field cans
Moisture content Test
Drying oven, electrically heated, temperature controlled to 105 ± 5oC
Dissector
Drying cans
“Speedy” moisture tested, 26 grams capacity
Cans “Speedy” rearent
BITUMINOUS TESTING
Marshall Test
Stability compression machine complete with 6000 lbs. proving ring, 220 volt/50 cycles
Stability compaction molds
Stability compaction hammers
Mold holder
Stability mold
Dial flow indicator
Pedestal
Water bath 220 V/50 cycle
Sample extractor
Stainless steel mixing bowls
Thí nghiệm đầm chặt
Chày Proctor tiêu chuẩn
Khuôn cải tiến
Chày cải tiến
Dao gạt
Dụng cụ kích mẫu
Thìa trộn
Bay trộn
Dao trộn
Chảo trộn
Chảo nhôm, đường kính 25cm
Bình tia
Hộp giữ ẩm
Thí nghiệm Chỉ số sức chịu tải CBR
Máy nén chuyên dụng, công suất 6000 lbs
Vòng ứng biến
Khuôn CBR (Hệ số sức chịu tải CBR)
Đĩa hình khuyên
Đĩa gia tải móng ngựa
Giá đỡ 3 chân
Đồng hồ đo biến dạng
Thiên phân kế
Dao gạt bằng thép
Thí nghiệm xác định Trọng lượng riêng
Bình tỷ trọng, dung lượng 100cc
Cối, chày bằng sứ
Bếp điện 1000W, điện 220V/50Hz
Thí nghiệm xác định Chỉ tiêu Atterberg
Bộ dụng cụ tiêu chuẩn để TN GH chảy
Đĩa phơi
Dao thép lưỡi mỏng, đàn hồi
Ống đong chia độ 100ml
Dụng cụ Casagrande
Tấm thủy tinh nhám đo giới hạn dẻo
Thí nghiệm phân tích thành phần cỡ hạt
Hộp độ ẩm
Máy khuấy lắc, chạy điện 220V/50Hz
Cối tán có vách ngăn
Bộ sàng đồng có đĩa đáy và nắp đậy, đường kính 75mm, 50, 38, 25, 19, 12, 9, 5, No 4, 10, 30, 60, 100
Tỷ trọng kế, vạch chia 0-60gr.
Sàng lưới đồng 0.075mm (No.200).
Máy lắc sàng.
Ống đo khấc độ 50ml.
Bàn chải sàng lỗ nhỏ.
Bàn chải sàng lỗ to.
Thí nghiệm độ chặt hiện trường
Phễu cát
Ca thay thế
Đĩa thử độ chặt
Thìa
Đục bằng thép dài 25mm
Vồ cao su
Cái xú cát
Hộp thử dung tích 1 gallon (4,546lít)
Thí nghiệm độ ẩm
Tủ sấy điện, bếp điện điều chỉnh nhiệt tới 105±5oC
Bình hút ẩm
Bình sấy
Thử độ ẩm nhanh, công suất 26g.
Bình chứa hóa chất để thử nhanh
THÍ NGHIỆM NHỰA
Thí nghiệm marshall
Máy nén thử độ ổn định, có vòng thử 6000lb,220V
Khuôn thử độ đặc ổn định
Búa thử độ đặc ổn định
Giá khuôn
Khuôn đô độ ổn định
Thiên phân kế
Bệ
Nồi đun cách thủy 220V/50Hz
Dụng cụ trích lấy mẫu
Bát bằng Inox để trộn
(Source: Cienco 510)


Bình luận

0 Nhận xét