The Bookcase: Download Art Book/ Tổng hợp sách vẽ sưu tầm được

Đây là toàn bộ sách vẽ mình thu lượm được từ ngày xưa. Hôm nay dọn máy nên upload hết lên google drive để cất đi, tiện chia sẻ cho bạn nào cần để tham khảo. Mình chia sách ra làm 5 phần, link tải cho mỗi phần mình để bên dưới ảnh nhé!
111213
33
41424344
51525354555657

Bình luận

0 Nhận xét