Bộ sưu tập lisp


Tên LispTác dụng
3b-2b-1b
ca
cdx
ct
n, dt, ss
cdd
tru
ad
drt
e2x
TPL
vtl1
tff
tg
r
tkh
mat
1sc
vt
cg
tlt
dtn
rdt
vc
isd
cg
themtext
bottext
qtr, qph, trph, phtr
swc
xtd1
tl
eob
erc
ewb
cd1
cv
cwb
clt
mh
nc
brh
sct
c+
cy
invis & vis
t2cs
ltext
mat
tl3
Vlconvert
td1
            
Hiện ẩn block
=Tcount + array (dùng để đánh số trang bản vẽ)
Xác định cao độ và khoảng cách so với điểm gốc
Cộng thêm 1 số
Tính diện tích vùng kín
Cộng DIM
Trừ đi 1 số
Cộng các text với nhau
Quay text DIM
Xuất sang excel
In nhanh
Vẽ đường taluy bình đồ
Xuất tọa độ sang txt
Đo chiều dài đường line, pline
Tính diện tích, xuất ra bảng
Thống kê diện tích hatch
Copy từ text sang text
Scale 1 chiều
Lock và Unlock khung MV
Chuyển layer được chọn sang layer hiện hành
Tính độ dốc đường thẳng
Tính độ dốc (%)
Rải đối tượng theo đường dẫn
Xuất tọa độ 1 hình khép kín ra bảng
Chèn block tại đỉnh pline
Chèn block tại giao điểm của 2 line, điểm chèn là base point của block
Thêm text vào text
Bớt text khỏi text
Quay block theo phương tiếp tuyến với đường cong tại điểm đó
Chọn các đối tượng nằm trọn trong vùng kín
Xuất tọa độ đường PL
Đo chiều dài và ghi số
Xóa các đối tượng nằm ngoài đường biên kín
Xóa các đối tượng nằm trong đường biên kín
Xóa các đối tượng trong, ngoài và giao với đường bao
Cắt DIM
Copy text theo cấp số cộng
Copy đối tượng theo đường bao
Căn chỉnh text theo phương đứng
Merge Hatch
Vẽ nét cắt
Chia vùng hatch bằng PL
Scale tại tâm hình tròn
Copy tang dần hậu tố text
Copy tăng dần text
Hide & Show objects
Cộng hàng với hang
Ghi nhớ 1 số xuống phía trái taskbar
Copy text, mtext, dim
Đo khoảng cách, paste ngược vào text
Chuyển đổi UNICODE và TCVN3
Ghi tọa độ các điểm ra bản vẽ


Bình luận

0 Nhận xét