Giải thích các thuật ngữ tiếng anh trong civil 3d

I. TỔNG QUAN
CAC THUAT NGU TRONG CIVIL 3D

 1. Survey: Khảo sát
 2. Design: Thiết kế
 3. Analysis: Phân tích
 4. Interface: Giao diện
 5. Volume: Khối lượng
 6. Data: dữ liệu
 7. Visualization: 
 8. Label: Nhãn
 9. Style: Kiểu hiển thị
 10. Site: Khu vực dự án
 11. Alignment: Tuyến đường
 12. Parcel: Lô đất
 13. Pipe Network: Hệ thống đường ống cấp thoát nước
Tải về tệp đính kèm: TẠI ĐÂYBình luận

0 Nhận xét