Lisp xuất bảng toạ độ VN2000


1 - Gõ lệnh BANG
2 - Chọn điểm chèn bảng
3 - Gõ số hàng trong bảng
4 - Đặt tên điểm
5 - Pick chọn điểm cần lấy toạ độ đem vào bảng

CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI ĐÂY: DOWNLOAD

Bình luận

0 Nhận xét