Các phương pháp bố trí công trình ra ngoài thực địa

Bố trí công trình là công tác trắc địa thực hiện trên mặt đất nhằm xác định vị trí mặt
bằng và độ cao của các điểm, các đường thẳng, các mặt phẳng đặc trưng của công trình xây
dựng theo thiết kế.
Nội dung công tác bố trí công trình ngược lại so với công tác đo vẽ bản đồ. Khi đo
vẽ bản đồ, ngoài thực địa người ta đo đạc mặt đất, sau đó tiến hành sử lý số liệu đo đạc để
vẽ lên bản đồ. Còn khi bố trí công trình, ở trong phòng căn cứ vào bản thiết kế tính toán
các số liệu bố trí cần thiết, sau đó dùng máy móc và các dụng cụ trắc địa định vị công trình
trên mặt đất theo đúng thiết kế.
Độ chính xác đo vẽ bình đồ phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ, còn độ chính xác bố trí
công trình thuộc vào tài liệu thiết kế. Độ chính xác công tác bố trí công trình thường yêu
cầu cao hơn độ chính xác đo góc, đo dài giữa các điểm đánh dấu ngoài thực địa. Trong
công tác bố trí công trình thường cho trước một hướng hoặc một điểm, hướng và điểm
khác tìm bằng cách đặt góc và khoảng cách thiết kế. Vì vậy trong bố trí công trình thường
khó áp dụng phương pháp đo nhiều lần. 
 
MỜI CÁC BẠN TẢI VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

Bình luận

0 Nhận xét