TỔNG HỢP BÀI GIẢNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CẦU

STT Tài Liệu Link xem và download
1 22 TCN 272-05 DOWNLOAD
2 Bài giảng Hầm DOWNLOAD
3 Giáo trình Cầu BTCT DOWNLOAD
4 Giáo trình Cầu Gỗ DOWNLOAD
5 Giáo trình Cầu Thép DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
6 Giáo trình KĐ-SC-TC Cầu DOWNLOAD
7 Giáo trình lập dự án XDCTGT DOWNLOAD
8 Giáo trình Mố Trụ Cầu DOWNLOAD
9 Giáo trình xây dựng Cầu DOWNLOAD
10 Tài liệu bộ môn Kết Cấu DOWNLOAD
11 Tính Cầu đúc hẫng bằng Sap 2000 DOWNLOAD
12 Tính toán cốt thép xiên DOWNLOAD
13 Thi công dàn DOWNLOAD
14 Tổ chức thi công DOWNLOAD
15 Mố, trụ, gối cầu DOWNLOAD
16 Phân tích cầu dây văng 1 DOWNLOAD
17 Thiết kế Cầu treo dây võng DOWNLOAD
18 Giám sát thi công Cầu BTCT DOWNLOAD
19 Công nghệ Đúc đẩy DOWNLOAD
20 Công nghệ hiện đại trong XD Cầu BTCT DOWNLOAD
21 Chế tạo và lắp dựng KCT DOWNLOAD
22 Chất lượng thép và bê tông trong XD DOWNLOAD
23 Các tiêu chuẩn TN Cầu DOWNLOAD
24 Cơ sở phân tích kc Cầu Hầm DOWNLOAD
25 Bài giảng XD Cầu DOWNLOAD
26 Thí nghiệm Cầu DOWNLOAD
27 Lập dự án CTGT DOWNLOAD
28 An toàn lao động trong XD DOWNLOAD
30 Bài giảng tư vấn giám sát DOWNLOAD
31 Vùng neo cáp cầu BTCT DƯL DOWNLOAD
32 Vật liệu thép DOWNLOAD
33 Tính toán cột BTCT DOWNLOAD
34 Máy ép cọc ván thép DOWNLOAD
35 Gradien nhiệt- Cầu BT DOWNLOAD
36 Giới thiệu về LRFD và QT TKC mới DOWNLOAD
39 Đổ bê tông khối lớn DOWNLOAD


Bình luận

0 Nhận xét