Excel tính toán chiều dày lớp bê tông bịt đáy

Khi thi công bản đáy và trụ pin của đập trụ đỡ trong nước cần sử dụng khung vây ván thép để làm khô hố móng.
excel tinh chieu day lop be tong bit day

Kết cấu khung vây gồm: lớp cừ chịu lực đối xứng phía ngoài cắm sâu vào nền đất tựa vào vành đai phía trong vừa làm nhiệm vụ kín nước vừa chịu áp lực nước truyền vào và để giảm lưu lượng, áp lực thấm lên đáy móng.
Hệ khung chống phía trong liên kết với lớp đai và nhận lực đối xứng xung quanh truyền vào. Thanh chống của khung làm việc theo sơ đồ chịu nén hướng tâm nên có khả năng chịu lực cao, đóng vai trò quan trọng làm khung vây cân bằng và ổn định trong quá trình bơm nước và thi công bản đáy, trụ pin của đập trụ đỡ.
Lớp bê tông bịt đáy ngoài việc chống thấm, chống đẩy trồi của đất còn có nhiệm vụ là điểm tựa như một khung chống của cừ cắm vào nền, nơi có áp lực ngoài tác dụng vào lớn nhất. Việc có bố trí lớp bê tông bịt đáy hay không và chiều dày của nó là bao nhiêu còn phụ thuộc vào điều kiện đất nền, áp lực thấm và chống đẩy trồi của đất.
Xác định chiều dày lớp bê tông bịt đáy để đảm bảo ổn định và thi công trụ rất quan trọng. Đối với nền sét cần xem xét tính chất cơ lý của đất ảnh hưởng đến lớp bê tông bịt đáy, còn đối với nền cát do ảnh hưởng của hệ số thấm nên lưu lượng chảy vào hố móng lớn do đó cần phải đổ bê tông bịt đáy.
Nội dung bài báo đưa ra phương pháp tính toán xác định chiều dày lớp bê tông bịt đáy đó.

Các bạn có thể tải về bảng tính tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy tại đây
Bình luận

0 Nhận xét