Hiển thị thông số con trỏ chuột trong autocad

Để hiển thị thông số con trỏ chuột trong autocad 2007 … Autocad 2020. Khi rê chuột hay hiển thị độ dài của nét vẽ và dòng nhắc lệnh khi nhập lệnh vào cad. Chúng ta sử dụng cài đặt trong thẻ Dynamic Input của hộp thoại Drafting Setting.


hien thi lenh tren con tro autocad

Thông số con trỏ chuột trong autocad

Để cài đặt hiển thị thông số con trỏ và nét vẽ. Trước tiên chúng ta gọi hộp thoại Drafting Setting bằng lệnh tắt DS.

Để gọi hộp thoại Drafting Setting chúng ta dung lệnh DS => Enter

hien thi lenh tren con tro autocad


Trong hộp thoại Drafting Setting chúng ta chọn thẻ Dynamic Input.

Trong thẻ Dynamic Input các bạn click chọn thiết lập sau

Enable Pointer Input: Hiển thị tọa độ con trỏ chuột

Enable Dimension Input Where possible: Hiển thị độ dài nét vẽ khi kéo con trỏ.

Dynamic prompts: Hiển thị dòng nhắc khi nhập lệnh

Cài đặt hiển thị thông số con trỏ

Muốn tắt một chế độ nào thì chúng ta click bỏ chọn trong một thẻ đó đi. Muốn mở chế độ nào lên thì chúng ta click chọn vào thẻ đó. Để xác nhận cài đặt và đóng hộp thoại khi lựa chọn cài đặt xong chúng ta click OK.

Hiển thị thông số con trỏ và nét vẽ trên màn hình sẽ hiện cho chúng ta những thông số hiện tại. Để chúng ta nhẩm tính hay dễ định hình hơn trong khi vẽ. Cách cài đặt hiển thị thông số con trỏ và nét vẽ trên màn hình là một trong số rất nhiều những thủ thuật autocad hay mà chúng ta cần trang bị cho bản thân để tiết kiệm thời gian làm việc mà lại đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên việc chọn hiển thị thông số con trỏ chuột trong autocad cũng có những bất lợi nhất định. Nếu máy tính của các bạn có cấu hình thấp mà cài autocad đời cao thì khi lựa chọn chế độ này sẽ gây nên hiện tượng giật khi vẽ và thu phóng. Nếu bạn gặp hiện tượng giật khi vẽ thì tốt nhất nên tắt chế độ này đi.

Bình luận

0 Nhận xét