Lisp tạo layer trong autocad

Tạo sao nên dùng Lisp tạo layer trong cad?

Layer trong autocad là một trong ba công cụ mấu chốt mà các bạn cần quản lý tốt nếu như muốn trở thành một cao thủ về cad. Đối với một kỹ sư thiết kế, trước khi vẽ bất kỳ một hình vẽ nào chúng ta đều cần thiết lập layer. Có nhiều cách để thực hiện công việc này, bạn có thể tạo mới, có thể sử dụng Template (File mẫu),… hoặc có thể sử dụng lisp tạo layer trong cad như mình hướng dẫn sau đây.

Các bạn kích vào đây để download  về dùng nhé!

Cách dùng như sau:


Bước 1: Tải lisp layer về máy sau đó tiến hành apload vào cad;

Bước 2: Dùng lênh LOP để gọi ra tất cả các layer cần dùng cho một bản vẽ kết cấu.

lisp tao layer trong autocad


Bước 3: Dùng lệnh gọi layer để vẽ theo bảng lệnh tắt sau:

0: Gọi layer “0”

00: Gọi layer defpoints

1: Gọi layer “KC-Thay”

2: Gọi layer “KC-Manh”

3: Gọi layer “KC-Truc”

5: Gọi layer “KC-Mb”

4: Gọi layer “KC-Dim”

6: Gọi layer “KC-Khuat”

7: Gọi layer “KC-Betong”

8: Gọi layer “KC-Thepdai”

9: Gọi layer “KC-Thep”

11: Gọi layer “KC-Hatch”

22: Gọi layer “KC-Pc”

33: Gọi layer “KC-Pile”

44: Gọi layer “KC-Tencaukien”

55: Gọi layer “KC-Opening”

66: Gọi layer “KC-Text”

77: Gọi layer “KC-Chidan”

88: Gọi layer “KC-Cotthep”

Dĩ nhiên các bạn có thể bỏ qua bước 2 để chuyển qua bước 3 nếu muốn gọi từng loại layer ra một.

Có một vấn đề xảy ra ở đây, đó là lisp tạo layer trong cad này đang tạo ra các loại layer dùng cho bản vẽ kết cấu. Tuy nhiên các bạn đừng buồn vì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển lisp layer kết cấu này về lisp layer theo đúng bộ môn mà các bạn đang theo đuổi bằng cách đơn giản sau:

Các bạn tiến hành tìm vào folder chứa lisp layer vừa mới download về và open lisp này lên bằng notepad, hình ảnh có trong lisp đoạn như sau:

(defun c:0  () (command “layer” “m” “0” “”))

(defun c:00  () (command “layer” “m” “defpoints” “”))

(defun c:1  () (command “layer” “m” “KC-Thay” “c” “7” “” “”))

(defun c:2  () (command “layer” “m” “KC-Manh” “c” “8” “” “”))

(defun c:3  () (command “layer” “m” “KC-Truc” “c” “13” “” “l” “CENTER” “” “”))

(defun c:5  () (command “layer” “m” “KC-Mb” “c” “8” “” “”))

(defun c:4  () (command “layer” “m” “KC-Dim” “c” “8” “” “”))

(defun c:6  () (command “layer” “m” “KC-Khuat” “c” “9” “” “l” “hidden” “” “”))

(defun c:7  () (command “layer” “m” “KC-Betong” “c” “6” “” “”))

(defun c:8  () (command “layer” “m” “KC-Thepdai” “c” “6” “” “”))

(defun c:9  () (command “layer” “m” “KC-Thep” “c” “4” “” “”))

(defun c:11  () (command “layer” “m” “KC-Hatch” “c” “250” “” “”))

(defun c:22  () (command “layer” “m” “KC-Pc” “c” “7” “” “”))

(defun c:33  () (command “layer” “m” “KC-Pile” “c” “9” “” “”))

(defun c:44  () (command “layer” “m” “KC-Tencaukien” “c” “9” “” “”))

(defun c:55  () (command “layer” “m” “KC-Opening” “c” “2” “” “”))

(defun c:66  () (command “layer” “m” “KC-Text” “c” “31” “” “”))

(defun c:77  () (command “layer” “m” “KC-Chidan” “c” “9” “” “”))

(defun c:88  () (command “layer” “m” “KC-Cotthep” “c” “8” “” “”))

Diễn Đàn Cầu Đường xin giải thích ý nghĩa của đoạn code trên nhé:

(defun c:3  () (command “layer” “m” “KC-Truc” “c” “13” “” “l” “CENTER” “” “”))

+ Ở đây sau mỗi cụm từ “defun c:” chính là lệnh tắt của lisp, các bạn có thể thay đổi lệnh theo ý mình muốn tại đây nhé! (3 là lệnh dể tạo layer KC-Truc)

+ KC-Truc là tên Layer

+ 13 là mã màu layer

+ CENTER kiểu Linetype của Layer, các bạn và Layer Properties để xem Linetype mình cần

Thật là đơn giản phải không, bây giờ bạn có thể tạo cho mình 1 lisp tạo layer riêng rồi nhé !

Tương tự khi thay đổi các thiết lập trong đoạn code trên bạn cũng nên thay đổi các kiểu layer trong đoạn code dưới để cho đồng bộ nhé. Để khi bạn Dùng lệnh LOP sẽ tạo ra các layer bạn đã thiết lập

(defun c:lop  () (command "layer" "m" "KC-Thay" "c" "7" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Manh" "c" "8" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Truc" "c" "13" "" "l" "CENTER" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Mb" "c" "8" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Dim" "c" "8" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Khuat" "c" "9" "" "l" "hidden" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Betong" "c" "6" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Thepdai" "c" "6" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Thep" "c" "4" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Hatch" "c" "250" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Pc" "c" "7" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Pile" "c" "9" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Tencaukien" "c" "9" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Opening" "c" "2" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Text" "c" "31" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Chidan" "c" "9" "" "")
(command "layer" "m" "KC-Cotthep" "c" "8" "" ""))

Bình luận

0 Nhận xét