Lệnh Sửa Nhanh Nhiều Nội Dung Text Giống Nhau

Trong phần hồ sơ của các bạn các bạn đang có những phần ghi chú giống nhau nằm ở nhiều bản vẽ khác nhau, việc sửa nội dung phần ghi chú này sẽ trở nên vô cùng khó chịu khi mà lượng bản vẽ tăng cao, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để làm công việc này.....vậy để sửa nhanh các phần ghi chú này chúng ta nên dùng lệnh...video hướng dẫn các bạn làm điều đó một cách nhanh chóng và cực kỳ dễ dàng....dưới đây là phần hướng dẫn: "Sửa Nhanh Nhiều Nội Dung Text Giống Nhau Trong Autocad" 

Trong phần này Diễn Đàn Cầu Đường lấy 1 ví dụ đơn giản để cho các bạn dễ hiểu. Chẳng hạn Diễn Đàn Cầu Đường có khá là nhiều Text như này, nằm ở nhiều vị trí khác nhau.

Lenh Sua Nhanh Nhieu Noi Dung Text Giong Nhau

Bây giờ Diễn Đàn Cầu Đường muốn sửa tất cả các Text "Cống tròn D1500" thành " Cống tròn D1000" chẳng hạn.

Đầu tiên, Diễn Đàn Cầu Đường gõ lệnh FIND, xuất hiện hộp thoại sau:

Lenh Sua Nhanh Nhieu Noi Dung Text Giong Nhau
Tiếp theo Copy Text "Cống tròn D1500"  dán vào ô Find What và ô Replace With, thay giá trị 1500 ở ô Replace With bằng 1000 =>> Click Replace All. Xem kết quả

Lenh Sua Nhanh Nhieu Noi Dung Text Giong Nhau


Bình luận

0 Nhận xét