Form mẫu nghiệm thu cọc khoan nhồi

Qui trình thi công và nghiệm thu cho từng giai đoạn thi công cọc khoan nhồi

1. MÔTẢ

2.      TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN.

3.      VẬT LIỆU
3.1    BÊ TÔNG

3.2    CỐT THÉP..

3.3    ỐNG VÁCH TẠM.

3.4    ỐNG VÁCH VĨNH CỬU...

3.5    BENTONITE VÀ VỮA BENTONITE (VỮA KHOAN).

4.          TRÌNH NỘP..

5.          THI CÔNG..

5.1    KHOAN..

5.2    ĐỔ BÊ TÔNG.

5.3    ÉP VỮA XI MĂNG

5.4    RÚT ỐNG VÁCH TẠM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔ BÊ TÔNG
5.5    CAO ĐỘ MŨI CỌC CUỐI CÙNG.
5.6    SAI SỐ VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC
5.7    BÁO CÁO

6.      KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI..

7.      THÍ NGHIỆM TÍNH NGUYÊN VẸN CỦA CỌC.

7.1    TẠO LỖ ĐỂ SIÊU ÂM VÀ KHOAN LẤY LÕI MŨI CỌC.

7.2    THÍ NGHIỆM LÕI

7.3    THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM  CỌC

7.4    THÍ NGHIỆM CỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG LỚN (P.D.A).
8.      THÍ NGHIỆM NÉN TẢI TRỌNG TĨNH.

9.      NHẬT KÝ VÀ BÁO CÁO THI CÔNG.

10.    XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN..

Bình luận

0 Nhận xét