Đồ án cầu dây văng UTC UTC2

1. Đồ án cầu dây văng 1 Đồ án cầu dây văng UTC UTC2 

do an cau day vang utc utc2

I.1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
 Thiết kế cầu vượt sông trên đường ô tô .
  Khổ cầu: 2@3.75+2@3+2@1.5m.
- Thiết kế 3 phương án sơ bộ. So sánh và lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật.
- Thiết kế kỹ thuật phương án kiến nghị: thiết kế chi tiết kết cấu nhịp cầu chính, 1 mố và 1 trụ chính.
- Thiết kế tổ chức thi công và thiết kế thi công chi tiết 3 - 4 hạng mục.
I.2. CÁC SỐ LIỆU CHỦ YẾU.
I.2.1. Mặt cắt sông
I.2.2. Đặc điểm về địa chất :
Khoan thăm dò địa chất tại khu vực dự kiến xây dựng cầu với số lượng 4 lỗ khoan: 2 lỗ trên bờ, 2 lỗ dưới nước. Căn cứ vào quá trình theo dõi khoan hiện trường và kết quả các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm, theo thứ tự từ trên xuống có thể phân địa tầng thành các lớp như sau:
- Lớp 1 : Đất hữu cơ
- Lớp 2: Sét màu vàng nhạt trạng thái dẻo cứng
- Lớp 3: Sét pha cát  màu nâu trạng thái dẻo cứng
- Lớp 4: Cát hạt nhỏ trạng thái  chặt
- Lớp 5: Cát hạt vừa chặt lẫn dăm sạn.
I.2.3. Đặc điểm về thuỷ văn:
- Mực nước cao nhất (MNCN)        :  + 54.00m
- Mực nước thông thuyền (MNTT) :  + 52.13m
- Mực nước thấp nhất (MNTN)       :  + 47.25m.
I.2.4. Khổ cầu : K = 2@3.75+2@3+2@1.5m.
I.2.5. Tải trọng thiết kế :  HL93 + Người 300kg/m2
I.2.6. Khổ thông thuyền : Khổ thông thuyền ứng với sông cấp II : 80 x 9 m
I.2.7. Tiêu chuẩn thiết kế : TCN 272-01.

2. ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU DÂY VĂNG 2 - Đồ án cầu dây văng UTC UTC2 

1. Sơ đồ cầu và kết cấu phần trên
- Bố trí chung toàn cầu gồm 9 nhịp, trong đó phần dầm liên tục gồm 3 nhịp và 6 nhịp dầm được bố trí như sau:
Lcầu = 3 x 33m + 90 + 120 + 90 + 3 x 33m
- Nhịp dầm chính là nhịp hẫng BTCT - DUL, thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng đối xứng.
- Dầm liên tục 3 nhịp {90 + 120 + 90} m tiết diện hình hộp chiều cao tại gối 7,0 m, tại giữa nhịp và cuối nhịp biên là 3 m. Cao độ đáy dầm thay đổi theo quy luật parabol đảm bảo phù hợp yêu cầu chịu lực và mỹ quan kiến trúc.
- Mặt cắt hộp dạng thành đứng, phần cách hẫng của hộp 3,0 m sườn dầm dày 45 cm, bản nắp hộp không thay đổi dày 25 cm, bản đáy hộp thay đổi từ 80 tại gối đến 25 cm tại giữa nhịp, cánh hẫng dày 20 cm, các khoảng cách khác ghi trên hình vẽ.
- Vật liệu dùng cho kết cấu nhịp.
+ BT M 500
+ Thép cường độ cao dùng loại 7 bó sợi hãng Fressine
+ Thép cấu tạo dùng CT3
- Nhịp dẫn .
Dầm dẫn 2 bờ dùng dầm BTCT dự ứng lực giản đơn chiều dài 33 m chế tạo định hình.
+ Chiều cao 1,7 m
+ Cáp: Dùng loại bó xoắn
+ Có dầm ngang
2. Kết cấu phần dưới .
- Dùng trụ thân hộp BTCT đổ tại chỗ BTM 300
- Phương án móng dùng móng cọc đài cao, cọc khoan nhồi đường kính 1,0 m.
- Mố cầu dùng mố vùi thân cột, cọc bê tông cốt thép 40 x 40 cm
Thi công theo phương pháp đóng.
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật .
- Qui trình thiết kế : Qui trình 1979 do bộ giao thông vận tải ban hành năm 1979
- Tải trọng tác dụng H30 - XB80 - Bộ hành
- Khổ cầu 9 + 2. 1,5 m
- Khổ thông thuyền 50 m x 7 m

Lưu ý: Đồ án chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tiêu chuẩn thiết kế đã cũ
Xem thêm 1 số đồ án cầu khác tại đây

Bình luận

0 Nhận xét