BOUDARY (BO) - Lệnh bo trong CAD

BOUNDARY (BO) – LỆNH BO TRONG CAD

Với chức năng tạo ra một đường bao kín cho các đối tượng trong autocad và tạo ra đường polyline kín. Các bạn làm trong lĩnh vực thi công, làm hồ sơ khối lượng hay sử dụng lệnh boundary này để bo và tính diện tích trong cad. Để sử dụng lệnh bo, yêu cầu các đối tượng phải kín giao nhau tại một điểm. Các đối tượng bắt điểm với nhau chính xác, không hở đoạn. Bo hình kính không xảy ra lỗi. Có hai kiểu bo diện tích các bạn sẽ thường xuyên sử dụng chúng. Chọn từng đối tượng để bo và kích chọn vào một vùng kín nào đó để bo.

lenh bo bao doi tuong trong autocad

Gõ lệnh tắt BO > Chọn polyline > Nhấn vào Pick Points > Pick internal point (kích vào phía trong hình cần bo) > nhấn enter một đường bao xuất hiện.
BOUNDARY (BO) – LENH BO TRONG CAD

Đường bao xuất hiện sau khi bo là đương màu vàng dưới hình vẽ.

BOUNDARY (BO) – LENH BO TRONG CAD

CHỌN TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐỂ BO DIỆN TÍCH

Gõ lệnh Bo > Chọn polyline > Kích vào biểu tượng New.

BOUNDARY (BO) – LENH BO TRONG CAD

Hiển thị lựa chọn đối tượng Select objects > Kích chọn đối tượng cần tao ra đường bo > Nhấn Enter > Hộp thoại boundary hiện ra, nhấn OK > Hiện thị Pick internal point, kích vào phía trong hình cần bo > Nhấn Enter, đường bao xuất hiện.

BOUNDARY (BO) – LENH BO TRONG CAD

Lệnh bo trong cad tạo ra đường bao kín, hình kín để hatch vùng hoặc tính được diện tích vùng đó. Có thể sử dụng lệnh tính diện tích trong cad 2007. Nếu muốn sử dụng thêm tính năng ghi text, có thể sử dụng lisp tính nhanh diện tích.

Bình luận

0 Nhận xét