Bộ GTVT lý giải cách tính thời gian thu phí các dự án BOT

Các trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý đã được các nhà đầu tư thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử theo đúng quy định...


Người dân có thể giám sát hoạt động các dự án BOT trên trang thông tin điện tử có địa chỉ là ppp.mt.gov.vn của Bộ GTVT - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa trả lời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc minh bạch cách tính giá và thời gian thu phí của các trạm BOT.

Bộ GTVT cho biết, việc tính toán mức phí và thời gian thu phí được thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư hướng dẫn số 90/2004 và Thông tư số 159/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Trong quá trình lập dự án và trước khi thu phí, mức phí này đều có ý kiến đồng thuận của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, các địa phương nơi đặt trạm thu phí. Mức phí chính thức do Bộ Tài chính ban hành Thông tư riêng đối với từng dự án.

"Thời gian thu phí tại các dự án BOT được tính toán trên cơ sở số liệu quyết toán chi phí đầu tư xây dựng, lưu lượng xe thực tế qua trạm, lãi vay thực tế... của từng dự án BOT. Vì vậy, thời gian thu phí tại các dự án BOT không cố định và sẽ được điều chỉnh phù hợp với lưu lượng xe thực tế và tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án đi qua", Bộ GTVT cho biết.

Liên quan đến việc công khai mức phí và thời gian thu phí, Bộ GTVT cho biết, theo quy định của Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT, các trạm thu phí BOT phải công khai thông tin trên bảng điện tử tại trạm thu phí các thông tin như: tên dự án, tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư cập nhật theo giá trị quyết toán nếu dự án đã được quyết toán), tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế của trạm thu giá tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề, số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực... Hiện nay, tại tất cả các trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý đã được các nhà đầu tư thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện theo đúng quy định tại Thông tư số 49/2016.

"Từ năm 2016, Bộ GTVT đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử có địa chỉ là: ppp.mt.gov.vn để cho người dân có thể theo dõi, giám sát mọi hoạt động triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Trang thông tin điện tử này cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là luôn cập nhật các thông tin quan đến 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý về: Nhà đầu tư dự án; tổng nguồn vốn đầu; tình hình thực hiện dự án; tổng mức đầu tư theo giá trị quyết toán; thời gian vận hành, khai thác thu phí; mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ", Bộ GTVT khẳng định.

Bình luận

0 Nhận xét