Autocad lỗi không thể in, lưu về dịnh dạng PDF và DXF

Autocad lỗi không thể in ấn, không thể lưu định dạng PDF hoay định dạng DXF. Đó là lỗi chúng ta thường gặp phải khi sử dụng phần mềm autocad.

Autocad lỗi không thể in, lưu về định dạng PDF.

Khi bạn in, hoặc lưu bản vẽ ở định dạng PDF mà không thể lưu được. Autocad thường có một cửa sổ thông báo lỗi AutoCAD Error Aborting với dòng nhắc ”Faltal Error: Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at e3967cbbh“ . Nếu không khắc phục được lỗi autocad không thể in dạng PDF thì bạn chuyển sang cách dùng lệnh Recover.

Cách dùng lệnh Recover:

Tại dòng nhập lệnh Command của Autocad bạn nhập chữ recover rồi nhấn Enter để gọi lệnh

Thông thường thì autocad sẽ mở một hộp thoại Selection lên, bạn chọn đến file cần sửa lỗi. Nếu nó không mở hộp thoại này mà ở thanh Command hiện dòng nhắc ”Enter name of drawing file to recover<>” Nghĩa là nó đang nhắc bạn nhập tên file bản vẽ vào. Bạn nhấn dấu ngã trên bàn phím để mở hộp thoại selection file lên.

Lưu ý: Tham số Filedia nếu đang thiết lập là 0 thì bạn hãy nhập giá trị là 1 nếu bạn muốn chuyển nhanh đến hộp thoại Selection khi dùng lệnh Recover. Thực hiên: Trong dòng nhắc lệnh Command bạn nhập filedia rồi nhấn enter. Sau đó nhập 1 rồi nhấn Enter.

Sau khi chuyển đến file bị lỗi, công việc khắc phục lỗi sẽ được Autocad thực hiện.

Sau khi Autocad thực hiện xong lệnh Recover, khởi động lại autocad rồi mở bản vẽ lên và thử in bản vẽ sang PDF xem còn tình trạng autocad lỗi không thể in được nữa không nhé.

Không thể lưu autocad về định dạng DXF.

Định dạng DXF trong autocad là gì?

DXF là cụm từ viết tắt của chữ Drawing Exchange Format) là một dạng dữ liệu được phát triển bởi hãng Autodesk. Nó được ứng dựng trong việc chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác nhau.

Khi bản vẽ của bạn đang bị lỗi Corrupt drawing file thì việc lưu bản vẽ về dạng dxf sẽ không thể thực hiện được.

Để khắc phục lỗi này bạn thực hiện lệnh Recover như hướng dẫn phía trên. Nếu thực hiện với lệnh Recover trong autocad mà tình trạng lỗi không lưu về dạng dxf được thì bạn thực hiện tiếp cách thứ hai là thực hiện lênh Audit.

Tại dòng lệnh command bạn nhập lệnh Audit rồi nhấn Enter để vào lệnh

Tại dòng nhắc lệnh command bạn nhập Yes rồi nhán Enter để autocad thực hiện lệnh Audit.

Xem thêm: 8 cách để sửa bản vẽ autocad bị lỗi

Bình luận

0 Nhận xét