Xóa đối tượng trùng nhau trong cad (OVERKILL)

Hôm nay Diễn Đàn Cầu Đường xin chia sẽ các bạn một lệnh hoàn toàn mới, sử dụng thường xuyên trong autocad , khi design thì mình tin rằng các bạn sử dụng lệnh này khoảng 80%, có rất nhiều bạn sử dụng riết quen tay, nên có thể là sử dụng 100% đó là lệnh overkill , lệnh xóa đối tượng trùng nhau trong autocad

Giới thiệu về lệnh xóa đối tượng trùng nhau overkill

Diễn Đàn Cầu Đường sẽ giới thiệu đôi nét về lệnh xóa đối tượng trùng nhau này , khi thiết kế bản vẽ quá lớn, chúng ta sẽ sử dụng lệnh copy là thường xuyên, thì đôi lúc sẽ có những đối tượng chồng lên nhau.

Làm sao để xóa đối tượng chồng lên nhau trong autocad ?

Ví dụ ta có 1 số đường trùng nhau như sau: 

Xóa đối tượng trùng nhau cad OVERKILL

Gõ lệnh OVERKILL


Quét chọn đối tượng

Xóa đối tượng trùng nhau cad OVERKILL

CAD sẽ báo các đường trùng nhau (ở đây là 2)

Xóa đối tượng trùng nhau cad OVERKILL

>>Enter  Một bảng sẽ hiện ra : Lựa chọn theo các đặc tính riêng


Xóa đối tượng trùng nhau cad OVERKILL

Nếu không chọn gì thì CAD sẽ hiểu xóa đường ngắn hơn, nhấn OK để hoàn tất .

Chúc các bạn thành công !

Bình luận

0 Nhận xét