Hướng dẫn tính toán thiết kế ván khuôn

Tính toán thiết kế ván khuôn nhằm chọn kích thước của các bộ phận ván khuôn phù hợp với điều kiện chịu lực , đáp ứng được các yêu cầu về cường độ , độ cứng.

Tính toán ván khuôn móng trụ cầu
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn :
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy khác với tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành.
Tác dụng lên ván đáy bao gồm : trọng lượng vữa bê tông , trọng lượng khung cốt thép , trọng lượng bản thân của các bộ phận ván khuôn bao gồm cả các ván khuôn thành, lực xung kích do vữa rơi , lực xung kích do đầm và tải trọng thi công ngoài lực xung kích do đầm có chiều sâu tác dụng nhất định , những tải trọng khác còn lại đồng thời tác dụng lên ván khuôn cho đến khi ngừng đổ bê tông.

Khi không có số liệu chính xác, tải trọng thẳng đứng có thể tạm lấy như sau :
- Trọng lượng riêng vữa bê tông ướt γbt : 25 kN/m3.
- Trọng lượng riêng bản thân ván khuôn gỗ : 7 kN/m3.
- Trọng lượng khung cốt thép : 1 kN/m3bê tông.
- Tải trọng thi công gồm người và thiết bị cầm tay : 2,5 kN/m2.
- Lực xung kích do đầm : 2 kN/m2
Chiều sâu tác dụng của đầm 70cm.

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành là những tải trọng thẳng đứng thông qua môi trường vữa chưa ninh kết chuyển thành áp lực ngang. Cường độ áp lực ngang của vữa phụ thuộc vào độ sệt , trọng lượng cốt liệu và phương pháp đầm. Áp lực vữa sẽ giảm dần trong quá trình đông kết của vữa và sẽ mất hẳn khi bê tông đã đông cứng, nhưng ứng suất và biến dạng do nó gây ra cho ván khuôn thì vẫn tồn tại cho đến khi dỡ ra khỏi kết cấu, tuy nhiên áp lực đó có thay đổi chút ít do co ngót của bê tông
Xem tiếp hoặc tải về hướng dẫn: Tại đây

Bình luận

0 Nhận xét