Tài liệu hay về thiết kế và xây dựng công trình cầu đường

Chào các bạn , Diễn Đàn Cầu Đường có sưu tầm được 1 số tài liệu địa chất - cầu đường xin chia sẻ cho các bạn

Tài liệu hay về thiết kế và xây dựng công trình cầu đường

Một số tài liệu hay về cầu đường, mời các bạn tham khảo

1. Giám sát thi công cầu phân đoạn: http://www.mediafire.com/download/ph...doan_CNMoi.pdf

2. Điều chỉnh cầu dây văng bằng Midas: http://www.mediafire.com/download/e6...bang+MIDAS.pdf

3. Giảm chấn cho cầu dây văng: http://www.mediafire.com/download/s1...u+day+vang.pdf

4. Phân tích cầu dây văng: http://www.mediafire.com/download/rz...u+day+vang.pdf

5. Điều chỉnh nội lực cầu dây xiên: http://www.mediafire.com/download/l0...trongNghia.pdf

6. Phân tích cầu dây vănng - GS- Nguyễn Viết Trung: cập nhật sau

7. Mô hình điều chỉnh nội lực cầu dây xiên: cập nhật sau

8. Tháp cầu dây văng: http://www.mediafire.com/download/my...u+day+vang.pdf

9. Thi công trụ tháp cầu mỹ thuận: http://www.mediafire.com/download/1c...au+MyThuan.pdf

10. Ứng dụng thiết kế cáp dây văng: http://www.mediafire.com/download/tz...e+cap+vang.pdf

11. Suspention Bridge _ Ví dụ tính toán theo AASHTO: http://www.mediafire.com/download/88...t9m7d/CH18.PDF

12. Ví dụ tính toán cầu treo: http://www.mediafire.com/download/kw...o+day+vong.pdf

13. Thiết kế chống gió: http://www.mediafire.com/download/6d...+Chong+Gio.pdf

14. Xử lý gỉ thép: http://www.mediafire.com/download/yc...ly+gi+thep.pdf

15. Phân tích động đất: http://www.mediafire.com/download/12...%29%281%29.pdf

16. Công nghệ dán sợi carbon gia cường cầu: http://www.mediafire.com/download/fd...ecr/SBtech.rar

17. Lao dọc và lao ngang kết cấu nhịp: http://www.mediafire.com/download/36...u+nhip+cau.pdf

18. Lao lắp cầu lắp ghép: http://www.mediafire.com/download/1i...g+cot+thep.pdf

19. Động lực học công trình cầu: http://www.mediafire.com/download/dc...c_hoc_6881.pdf

20. Tính toán kết cấu với sơ đồ hệ thanh: http://www.mediafire.com/download/6q.../P3Noidung.doc

21. Một số vấn đề khi thiết kế cáp văng: http://www.mediafire.com/download/a9...+Virlogeux.pdf

22. Cầu dây văng nhịp cong: http://www.mediafire.com/download/1d...V+nhipcong.pdf

23. Xây dựng cầu thép: http://www.mediafire.com/download/am...DCAUTHEP.1.pdf

24. Công nghệ căng kéo tao đơn trong bó cáp cầu dây văng (Tính toán lực cần căng cho từng tao của bó cáp):http://www.mediafire.com/download/xe...huyen+de_2.pdf

25. Ổn định khí động cầu dây văng (rất tường minh và hay): http://www.mediafire.com/download/aq...Caudayvang.pdf

26. Cảm biến tải trọng cầu: http://www.mediafire.com/download/78...+trong+Cau.pdf

27. Giam chan cau day vang: http://www.mediafire.com/download/s1...u+day+vang.pdf

28. Thiết bị giảm chấn ma sát: http://www.mediafire.com/download/9q...han+ma+sat.doc

29. Đồ án tốt nghiệp cầu dây văng, điều chỉnh nội lực hai mục tiêu: Chuyển vị dầm và tháp: http://www.mediafire.com/download/j0...hanh+03X3c.rar

29-1. Hướng dẫn thiết kế kháng chấn theo LRFD (Tiêu chuẩn theo AASHTO về hệ số tải trọng và hệ số sức kháng):http://www.mediafire.com/download/u3...Khang+chan.pdf

30. Luận văn Tiến sĩ về động đất (Người nước ngoài họ viết rất rõ ràng - không cắt bớt để gây khó hiểu cho người đọc như các luận án ở Việt Nam- dành cho các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học và thạc sỹ): http://www.mediafire.com/download/nd...msc_thesis.pdf

31. Đề tài tiến sĩ về dao động do gió: http://www.mediafire.com/download/fq...ation+Wind.pdf

32. Luận văn Tiến sĩ về động đất, đất hóa lỏng (Tiếng Việt, tường minh dể hiểu): http://www.mediafire.com/download/ig...t+hoa+long.rar

33. Luận án tiến sĩ về cầu cong trong thành phố: (Tiếng việt, có dấu, dể hiểu,,đầy đủ): http://www.mediafire.com/download/6v...n+Cau+Cong.rar

34. Hướng dẫn thiết kế mố chữ U theo 272-05, (Tường minh, dể hiểu, Ngôn ngữ Việt Nam):http://www.mediafire.com/download/3f...TCT+272-05.pdf

35. Phân tích nội lực thi công và khai thác cầu dây văng: http://www.mediafire.com/download/8t...ChinhNLCDV.pdf

36. Bản mặt cầu liên tục nhiệt: http://www.mediafire.com/download/z5...+tuc+nhiet.pdf

37. Giáo trình tính toán bản liên tục nhiệt: http://www.mediafire.com/download/z5...+tuc+nhiet.pdf

38. Giáo trình thiết kế trụ thân cột: http://www.mediafire.com/download/1v...cot+272-05.pdf

39. Hướng dẫn thiết kế gối cầu thép theo AASHTO: http://www.mediafire.com/download/4y...Ke+Goi+Cau.pdf

40. Sách gối đầu giành cho kỹ sư cầu hơn 1000 trang (handbok bridge enggineer AASHT0):http://www.mediafire.com/download/ea...ok+Goi+Dau.pdf

41. Giáo trình Cầu Tạo ứng suất trước: http://www.mediafire.com/download/ux...SUAT+TRUOC.pdf

42. Một trong cuốn sách nổi tiếng thời đại đầu thế kỷ 21 về thiết kế và thi công cầu dây văng:http://www.mediafire.com/download/y8...%2C+2nd+ed.pdf

43. Tài liệu về cáp cầu dây văng: http://www.mediafire.com/download/8h...3/Cap+Vang.rar

44. Video thi công dầm IPC liên tục hoá: http://www.mediafire.com/download/me...eo+Dam+IPC.rar

45. Một số tư liệu, mô hình khi thí nghiệm hầm gió cho cầu: http://www.mediafire.com/download/3t...+Stability.pdf

46. Đề tài tiến sĩ về quan trắc sức khoẻ cầu (hơn 500 trang, có yêu cầu bản quyền gì đó): http://www.mediafire.com/download/7k...ing+system.pdf

47. Tính toán dao động cầu dây văng, dây võng, do dao động thẳng đứng và lực hãm xe khi qua cầu:

Gởi các bạn link luận án tiến sĩ về : Dynamic performance of bridges and vehicles under strong wind.
Các đề tài này MỸ đã thực hiện vào năm 1994, như vậy là khá nhiều năm rồi. Những tài liệu này người ta đưa lên mạng nên có thể bên MỸ họ đã thực hiện cái này lâu rồi thì phải?

http://etd.lsu.edu/docs/available/et...d/Chen_dis.pdf


Bình luận

0 Nhận xét