Link download các phần mềm của Autodesk trực tiếp từ hãng


Ad chia sẻ cho các bạn bài này vì một số bạn máy cấu hình yếu, không chạy được phiên bản mới nhất từ Autodesk. Phiên bản học sinh thì Autodesk vẫn cho download các phiên bản cũ trên trang chủ. nhưng phiên bản Business thì chỉ cho download phiên bản mới nhất.
Lưu ý: File phần mềm dung lượng lớn nên Autodesk nén file lại bằng phần mềm của họ. Nên file được chia ra nhiều phần. các bạn phải tải về tất cả các phần và copy vào 1 thư mục. Muốn cài đặt chỉ cần Open 1 trong các file. Sau khi quá trình giải nén hoàn tất( các file còn lại sẽ tự giải nén) phần mềm sẽ tự động cài đặt.
Thư mục lưu file giải nén để cài đặt mặc định: C:\Autodesk
Đây là phiên bản dùng thử 30 ngày, các bạn muốn cr@ck thì tải xforce keygen autocad 20xx, XX là phiên bản phần mềm bạn cài, và cr@ck bình thường. Nếu không có liên hệ ad qua Fb bên phải trang hoặc cuối trang.
Các phiên bản mới nhất cũng vậy các bạn cứ lên trang chủ Autodesk tải về. Sau khi cài đặt hoàn tất, thì tắt kết nối mạng (không tắt thì không hiển thị phần kích hoạt Offline) ,mở phần mềm và cr@ck bình thường.
Ad không khuyến khích các bạn cr@ck phần mềm.

Click vào link để download, Not copy link
Không giới hạn tốc độ download, nhưng phụ thuộc vào tốc độ wifi của bạn. Có thể nhanh hơn Google Drive. Ưu tiên dùng IDM để download, trong trường hợp lỗi kết nối mạng có thể tiếp tục lại
Dưới đây là Product key dùng để kích hoạt;

1. Autodesk 2019 Direct Download Links

Autocad 2019

3ds Max 2019

Navisworks Manage 2019

Civil 3D 2019

Recap Pro 2019

Inventor Professional 2019

Robot Structural Analysis Professional

Alias Speedform 2019

Alias Surface 2019

Alias Design 2019

Advance Steel 2019 ML

AutoCAD Plant 3D 2019 English

2. Autodesk 2020 Direct Download Links

DWGTrueView2020:
https://trial2.autodesk.com/NetSWDL...7D/SFX/DWGTrueView_2020_Enu_64bit_dlm.sfx.exe
3dsmax2020
:http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit_002_002.sfx.exe
AutoCAD Raster Design 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...ter_Design_2020_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD Plant3D 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...3D_2020_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...3D_2020_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
AutoCAD MAP 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...utoCAD_Map_2020_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD MEP 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...EP_2020_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...EP_2020_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
AutoCAD Mechanical 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...Mechanical_2020_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD Electrical 2020
:http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...al_2020_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...al_2020_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
AutoCAD Architecture 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...re_2020_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
AutoCAD LT 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...CAD_LT_2020_SWL_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...FX/AutoCAD_2020_English_win_64bit_dlm.sfx.exe
3ds Max Interactive 2020
:http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD..._Interactive_2_2_0_0_EN_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Inventor Professional 2020:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...ro_2020_English_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...ro_2020_English_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...ro_2020_English_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe
Inventor LT 2020:
https://trial2.autodesk.com/NetSWDL...nventor_LT_2020_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Navisworks 2020 (X64)
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/NAVMAN_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Revit 2020 (X64) - 87259RVT_2020_F

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/RVT_64bit_dlm_001_007.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020_64bit_dlm_002_007.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/RVT_64bit_dlm_003_007.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD_64bit_dlm_004_007.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020_64bit_dlm_005_007.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020_64bit_dlm_006_007.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/RVT-64bit_dlm_007_007.sfx.exe

Revit LT 2020
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD_64bit_dlm_001_004.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020_64bit_dlm_002_004.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020_64bit_dlm_003_004.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/202064bit_dlm_004_004.sfx.exe

Robot Structural Analysis 2020 (X64) - 87245RSAPRO_2020_F
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLDWin_64bit_dlm.sfx.exe

Autodesk Civil 3D 2020 English:
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...3D_2020_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD...3D_2020_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe


Autodesk Infraworks 2020 Multilanguage:
https://trial2.autodesk.com/NetSWDL.../INFWKS_2020_G1_WIN_64BIT_dlm_001_002.sfx.exe
https://trial2.autodesk.com/NetSWDL.../INFWKS_2020_G1_WIN_64BIT_dlm_002_002.sfx.exe

3. Autodesk 2018 Direct Download Links 

DWG TrueView 2018
Inventor View 2018
Download
Recap 360 Pro
Download
AutoDesk Advance Steel 2018 (x64)
AutoDesk Alias Design 2018 (x64)
Part 1
Part 2
 
AutoDesk Alias Surface 2018 (x64)
Download
AutoDesk Alias Speedform 2018 (x64)
Download
Autodesk Moldflow Insight Ultimate (x64)
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate (x64)
Part 1
Part 2
AutoCAD Plant 3D English 2018 (x64)
Part 1
Autodesk Network License Manager 2017/2018
Autodesk Building Design Suite Premium 2018 (x64)*
3DS Max 2018 (x64)
AutoCAD Civil 3D English 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Revit 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Revit LT 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Vehicle tracking 2018

Download
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5 
Part 6
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Autodesk InfraWorks 360 Pro 2018 (x64)

Download
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 (x64)

Download
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5

Part 6
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2018 (x64)
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
AutoCAD 2018
Part 1
Part 2
Civil 3D 2018
Part 1
Part 2
Part 3
Infraworks 2018
Download
Navisworks Manage 2018
Part 1
Part 2
AutoCAD Raster Design 2018
Download
3DS Max 2018
Part 1
Part 2
Vehicle Tracking 2018
Download
AutoCAD MAP 3D 2018
Part 1
Part 2
AutoCAD Architecture 2018
Part 1
Part 2
AutoCAD Electrical 2018
Part 1
Part 2
AutoCAD MEP 2018
Part 1
Part 2
Part 3
AutoCAD Plant 3D 2018
Part 1
Part 2
Recap 360 Pro Download
AutoCAD Mobile App Download
FormIt Pro App Download
Insight Plug-in for Revit 2018 Download

4. Autodesk 2017 Direct Download Links

AutoCAD 2017
64 bit: 

AutoCAD LT 2017
32 bit;
http://trial2.autodesk.com/.........LT_2017_English_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17S........._Win_32bit_dlm.sfx.exe
64bit:
http://trial2.autodesk.com/NE.........D_LT_2017_NWL_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDL........._64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD Architecture 2017
64bit
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/.........64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/.........64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD Electrical 2017
http://trial2.autodesk.com/.........English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com.........English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Robot Structural Analysis Pro 2017
http://trial2.autodesk.com........._Win_64bit_dlm.sfx.exe

Naviswork Manage
http://trial2.autodesk.com......_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com......Manage_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe Sẽ cập nhật tiếp
https://drive.google.com/open?id=1l3i7zQlBTNpVc-NtJKGBnnZgXf7pQCIV

Bình luận

0 Nhận xét