Hướng dẫn thiết kế vòng vây cọc ván thép

Vòng vây cọc ván thép làm việc trong hai giai đoạn chính : giai đoạn trước khi đổ lớp bê tông bịt đáy chưa bơm cạn nước và giai đoạn sau khi bơm cạn nước.

Thiết kế vòng vây cọc ván thép- Diễn đàn cầu đường

Tải trọng tác dụng lên vòng vây bao gồm :

- Áp lực thủy tĩnh : Áp lực thuỷ tĩnh trong đất rời tác dụng trên suốt chiều dài cọc ván, còn trong đất dính ( không thấm ) phụ thuộc vào điều kiện chuyển vị chân cọc, ở đó áp lực thuỷ tĩnh sẽ tác dụng xuống theo chiều sâu của khe nứt giả định chân cọc tách ra khỏi nền bằng 0,8(Hm+t) đối với cọc không có văng chống và 0,5t đối với cọc có 1 tầng văng chống, trong đó t là chiều sâu chân cọc đóng ngập vào nền tính từ đáy hố móng.

Nếu chân cọc không chuyển vị, áp lực thuỷ tĩnh chỉ tác dụng trên chiều cao cột nước tính từ cao độ mực nước đến cao độ mặt nền không thấm.
Giá trị của áp lực thủy tĩnh trong các trường hợp trên tính bằng chênh cao giữa mực nước ngoài vòng vây và trong vòng vây nhân với trọng lượng riêng của nước y= 10kN/m3.
Nếu lưu tốc v của dòng chảy bằng hoặc lớn hơn 2m/s phải xét thêm cao độ nước dềnh lên ở phía thượng lưu
........

==> Đọc tiếp hoặc tải về : Tại đây

Bình luận

0 Nhận xét