Ghi chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad

Ghi chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad (Viết số mũ trong cad,viết ký tự đặc biệt trong cad)

Go so mu va phan so trong autocad

Nhiều bạn băn khoăn muốn đánh Text trong Autocad mà có mũ trên hoặc dưới, đánh phân số thì dùng lệnh gì?
Lúc trước Diễn Đàn Cầu Đường đã hướng dẫn các bạn viết các ký hiệu đặc biệt trong autocad
Ở bài viết này Diễn Đàn Cầu Đường sẽ giới thiệu các bạn cách viết chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad như sau:
  • Ví dụ M3
+ Đối với cad đời cao: 
Command : MT ↵ =>> Quét chọn số 3 và click chọn ô màu đỏ như hình dưới

Ghi chi so tren va chi so duoi trong cad

+ Đối với Cad 2007


ghi so mu trong cad 2007


  • Ví dụ CO2
+ Đối với cad đời cao: 
Command : MT ↵ =>> Quét chọn số 2 và click chọn ô màu đỏ như hình dưới

Ghi so mu trong cad


+ Đối với Cad 2007
Command : MT ↵ =>> Quét chọn số ^2 và click chọn ô màu đỏ như hình dưới

ghi so mu trong cad 2007


  • Ví dụ 2/4

+ Đối với cad đời cao: 
Command : MT ↵ =>> Quét chọn tất cả và click chọn ô màu đỏ như hình dưới

Ghi phan so trong cad

+ Đối với Cad 2007
Command : MT ↵ =>> Quét chọn số 2/4 và click chọn ô màu đỏ như hình dưới

ghi phan so trong cad 2007


Bình luận

0 Nhận xét