Cách xác định mực nước thi công

Mức nước thi công ( MNTC) xác định cho từng thời điểm thi công của mỗi hạng mục, đối với móng trụ cầu nằm trong khu vực sâu nhất có thể chọn thời điểm thi công vào mùa cạn. Tuy nhiên không thể chọn đúng vào thời điểm mức nước thấp nhất được, trong thiết kế biện pháp thi công chỉ đạo có thể lấy bằng MNTN+1,0m.
Đối với các bộ phận khác thi công trong thời điểm nào đó trong năm cần xác định mức nước của từng tháng theo phương pháp tính toán thủy văn với tần xuất tính toán là 10%( 10 năm xuất hiện một lần) và dựng thành đồ thị biến thiên mực nước trên song trong năm, MNTC là mức nước cao nhất trong khoảng thời gian sử dụng công trình phụ trợ.

Cách xac dinh muc nuoc thi cong

Đồ thị biến thiên mực nước trên sông và cách xác định MNTC.
Căn cứ vào MNTC, ta xác định chiều cao của các công trình phụ trợ như cao độ của đáy cầu tạm, đà giáo,sàn đạo phải cao hơn MNTC 0,75m; cao độ của mặt đảo nhân tạo, của vòng vây cọc ván thép phải cao hơn MNTC tối thiểu là 0,7m.

Bình luận

0 Nhận xét