Bộ bảng tính hỗ trợ tính toán liên quan đến xây dựng dân dụng

Bộ bảng tính hỗ trợ tính toán liên quan đến xây dựng dân dụng

08. Tinh thep Dam.xls
09. Tinh toan thiet ke dam to hop han.xls
10. Tinh ket cau thep..xls
11. Thep Dam (356-2005).xls
12. Thep Cot (356-2005).xls
13. Thiet ke san BTCT.xls
14. Tinh suc khang cua coc khoan nhoi-22TCN 272-05.xls
15. file tinh cau kien co ban (1).xlsx
16. TT-DAMSUPER-T_HDUY 23.01.08.xls
17. Chuong trinh tinh toan v thiet ke BTCT.xls
18. Tính lún móng nông.xls
19. Tinh toan Suc chiu tai cua coc.xls
20. Bảng tính BTCT-356-2005.xls
21. Thiết kế vách cứng.xls
22. Bảng tính nước ngoài.xls
23. TK VACH CUNG CHUAN.xls
24. Tinh toan do vong Dam 2 Dau ngam.xls
25. Tinh toan do vong Dam Cong xon.xls
25. Tinh toan do vong Dam Cong xon.xls
26. Bảng tính cốp pha COT-DAM-SAN (1).xls
27. Tinh toan Suc chiu tai cua coc.xls
28. TK CAU THEP.zip
29. bang tra thep thanh.xls
30. Coc Khoan-22TCN 272-05.xls
31. Tính toán và kiểm tra tiết diện cột.xls
32. Tính toán và kiểm tra móng đơn.xls
33. Bảng Tính Thép Sàn.rar
34. Xu ly nen duong bang bac tham.xls
36. Tinh toan xu ly nen dap tren dat yeu.xlsx
37. DU tinh lun nen dap tren dat yeu.xls
38. Tinh theo cac phong phap tinh lun khac nhau.xls
39. Bang tra so bo tiet dien (Free).xlsm
40. Danh gia lien ket Ban de chan cot thep.xlsx
41. TINH_XA_GO_HOTED-01.xls
42. BANG TINH CAU THANG.xls
43. BẢNG TÍNH TIẾT DIỆN THÉP.xlsx
44. File excel tinh tai trong gio va dong dat.xls
45. XAC DINH E TU THI NGHIEM NEN 1 TRUC.xlsx
46. XAC DINH E TU THI NGHIEM NEN 3 TRUC.xlsx
47. Lien ket-Nut dam cot.xls
48. Cot lt xien.xls
49. Vách BTCT.xls
50. Ktra Dam-TTGH II.xls
51. San.xls 40.5 kB
52. TAI TRONG.xls
53. TINH COT TRON.xls
54. Bể nước mái.xls
55. CHON SO BO TIET DIEN_Dầm,sàn,cột.xls
56. Dam.xls
57. DAI 6 COC.xls
58. MONG DON.xls
59. TINH TAI TRONG GIO TINH.xls
60. Bang tinh gio dong va dong dat.xls
61. Bảng tính cốt thép sàn.rar
62. TO HOP NOI LUC- DAM 3 DIEM.xlsx
64. Bang tinh do an thep 2.xls 3.2 MB
65. TINH TOAN MONG COC KHOAN NHOI.xlsm
66. TK-CotNenLechTamXIEN.rar
67. Bảng tính phần móng đơn.xls
68. MóngBè.xls
69. Bảng tính gió.xls
70. Tinh toan cu chan dat.XLS
71. Thống kê Thép Chuẩn.xls
72. Bảng tính sẵn kết cấu dầm super T.xls
73. SOTAY - Tra - Vat Leu - Ket Cau.XLS
74. Bang tinh ket cau doan neo - Tinh Ln.xls
75. Phan Thuyet minh Tinh toan Dam tren nen dan hoi.XLS
76. Lien_ket_chan_cot_thep.xls
77. Tinh_toan_cau_thang_ram_doc.xls
78. Kiem_tra_choc_thung_san_theo_TCVN.rar
78. San BTCT.xls
79. dan vi keo share.rar
80. Bảng tính khối lương.rar 54.1
81. Thuyết minh tính toán kết cấu.xls
Tải xuống:
Phần 4
Pass: diendancauduong.com

Bình luận

0 Nhận xét