Autocad Civil 3d 2017 Download Link google drive

AutoCAD Civil 3D là một ứng dụng tuyệt vời, thân thiện và hiệu quả cao để giúp các kỹ sư và kỹ thuật viên dân sự của nghề này trong việc mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) và các dự án thực hiện dự án tài liệu . Phần mềm này có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn của dự án, bao gồm thiết kế, phối hợp, phân tích hiệu suất dự án, tùy chọn kiểm tra, … trong hầu hết các dự án dân dụng và đô thị hữu ích như thiết kế và triển khai hệ thống giao thông đường bộ. Đất khô cực kỳ tiên tiến, kỹ thuật tài nguyên nước (như lưu trữ, đường ống nước, thu gom nước, thu gom nước thải, quản lý nước mặt và quản lý nước thải), v.v.
Download autocad civil 3d 2017 google drive

Phần mềm AutoCAD Civil 3D có các lớp và cấp độ của các lớp và thứ hạng trong việc sử dụng và sử dụng trong ứng dụng đơn giản cho đến thiết kế tiên tiến nổi tiếng. Các công cụ được phát triển và ứng dụng giúp bạn dễ dàng sử dụng phần mềm này với môi trường AutoCAD quen thuộc. Một nỗ lực hợp tác giữa thiết kế và thiết kế đã tạo ra khoảng cách giữa trí tưởng tượng và ý tưởng của các kỹ sư dân dụng, kiến ​​trúc và đô thị với thiết kế và thiết kế của nó. Phần mềm cũng cung cấp một cách hữu ích và hữu ích để tổ chức thiết kế và kỹ thuật đô thị, sẽ loại bỏ lỗi và khiến mọi người hiểu và hiểu thêm về nhau. Thông tin và dữ liệu có sẵn trong phần mềm này, chẳng hạn như cuốn sách Nhà vật liệu và đối tượng và … Được giúp đỡ bởi những người sử dụng phần mềm này trong thiết kế thông minh và chính xác và phần mềm thông minh. Bằng cách thiết kế các tiêu chuẩn và thư viện trong một tiêu chuẩn cụ thể, bạn sẽ thiết kế tiêu chuẩn và chính xác của mình và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trong các đối tượng trong trường hợp có lỗi hoặc đưa ra lời khuyên.
[ads-post]

Các tính năng chính của Autodesk AutoCAD Civil 3D:

– Tạo cách, hành lang, đường hầm và tâm nhĩ, v.v.
– Tự động và tiêu chuẩn – Khả năng căn chỉnh và san bằng các lớp và bề mặt
– Tùy chỉnh môi trường phần mềm ứng dụng
– Quản lý thông tin và Tài liệu và người dùng
– khả năng thiết kế và thực hiện dự án một cách linh hoạt, tiết kiệm, sử dụng các tính toán ngân sách kinh tế và …
– khả năng quản lý và thiết kế hệ thống ống nước theo cách mong muốn
– phân tích thiết kế
– viết giải thích và lề
– Hành lang, kênh, hành lang, hành lang, đường hầm và tiêu chuẩn làm sẵn trước
– Công cụ phản chiếu và phản chiếu;
– Tạo và sao chép mô hình hoặc một phần của bố cục để có tốc độ nhanh hơn
– Phân vùng và Phân tích địa chất
– công cụ mô phỏng và hiển thị các phân tích được phân tích (bạn có thể hiển thị các tính toán của mình)
– phân tích bão và lũ lụt, lũ lụt bề mặt …
– Các tọa độ hiện có với ánh xạ địa lý AutoCAD đồ 3D trong  AutoCAD Civil 3D dân sự
– việc sử dụng các thiết bị định vị toàn cầu GPS, và cơ sở dữ liệu FDO
– sử dụng các kế hoạch chiến lược thông tin Địa lý Khảo sát
– mô phỏng và hiển thị thiết kế và màn hình chiếu dự án xây dựng
– Có khả năng chuẩn bị và hiển thị, với các phần mềm thiết kế Ds Max Design: Dân View3
– Các kế hoạch và công cụ để thiết kế các đường ống dẫn dầu khí và hơn thế nữa
– Các công cụ cộng tác với AutoCAD. Ánh xạ địa lý của ánh xạ và địa hình
– Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu tham chiếu địa lý.

Autodesk AutoCAD Civil 3D software is a Building Information Modeling (BIM) solution for civil engineering design and documentation. Civil 3D is built for civil engineers, drafters, designers, and technicians working on transportation, land development, and water projects. Stay coordinated and explore design options, analyze project performance, and deliver more consistent, higher-quality documentation-all within a familiar AutoCAD® software environment.

Autodesk AutoCAD Civil 3D civil engineering software extends the value of your model with new workflows and productivity tools for civil infrastructure. With a focus on optimizing performance, the new features offer pressure pipe functionality, improved survey, base map creation, and new rail track design features. And, a host of transportation features have been enhanced, including corridor composition workflows, 3D navigation and interrogation, and surface boundary definition. Streamline your civil engineering projects with AutoCAD Civil 3D software.

Download Autocad Civil 3D 2017

Here are some key features of “Autodesk AutoCAD Civil 3D”:

– Dynamic 3D modeling – Perform faster design iterations with an intelligent, 3D model-based application that dynamically updates related design elements when changes are made.
– Design tools – Design and layout intersections, roundabouts, and corridors, parcels, pipes, and grading with specific tools and customizable design standards.
– Geospatial functionality – Access and use geospatial data, including LiDAR, and perform analysis to help evaluate existing conditions.
– Hydrology – Perform storm and sanitary analysis.
– Optimize material usage – Process earth volumes and perform quantity takeoff.
– Visualization – Conduct interactive 3D simulations and visualizations to better evaluate project performance and help to communicate design intent.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Operating System: Microsoft® Windows® 10 (64-bit) / 8.1 with Update KB2919355 (64-bit) / 7 SP1 (64-bit)
– CPU Type: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
– Memory: 4 GB (8 GB or more recommended)
– Display Resolution: 1360×768 (1600×1050 or higher recommended) with True Color; 125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended.
– Display Card: Windows display adapter capable of 1360×768 with True Color capabilities and DirectX® 9; DirectX 11 compliant card recommended.
– Disk Space: Installation 10.0 GB
– Browser: Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
– Pointing Device: MS-Mouse compliant
– Media (DVD): Download and installation from DVD
– Multiple Processors: Supported by the application
– .NET Framework: .NET Framework Version 4.6

NAME LINK DOWNLOAD - PASS: diendancauduong.com
AutoCAD_Civil3D_2017_1  DOWNLOAD
AutoCAD_Civil3D_2017_2 DOWNLOAD
AutoCAD_Civil3D_2017_3 DOWNLOAD
AutoCAD_Civil3D_2017_CRACK DOWNLOAD
AutoCAD_Civil3D_2017_HELP DOWNLOAD
Tải về tất cả 3 file, copy vào 1 thư mục, chỉ cần mở file thứ nhất
tags: utc2 tài liệudiễn đàn cầu đườngphần mềm xây dựngbim hạ tầngbim cầu đường

Bình luận

0 Nhận xét