Phần mềm Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

Phần mềm Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

1.LOPE/W cho ổn định mái dốc: Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

SLOPE/W là phần mềm sử dụng thuyết cân bằng giới hạn để tính toán độ ổn định của mái đất và đá. Các công thức của Slope/W Geo Studio 2018_R2  có thể phân tích dễ dàng các bài toán ổn định mái dốc cả đơn giản lẫn phức tạp bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau. Slope.W được dung trong phân tích và thiết kế trong các công trình Địa Kỹ Thuật, công trình xây dựng, và các công trình ngầm

2.SEEP/W dùng cho phân tích thấm: Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

SEEP/W là một chương trình phần tử hữu hạn được sử dụng để phân tích các bài toán thấm và tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng từ sự thay Geo Studio 2018_R2 đổi các điều kiện ứng suất. Giới hạn thấm được sử dụng để diễn tả tất cả sự di chuyển của nước trong đất mà không quan tâm đến sựu thành tạo hay nguồn gốc truyền lực hay dù dòng chảy cá đi qua các lớp đất bão hoà hay không bão hòa nước. Geo Studio 2018_R2

3.SIGMA/W dùng cho phân tích ứng suât biến dạng: Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

SIGMA/W là một phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để biểu diễn các thông số về ứng suất và biến dạng của kết cấu đất. Công thức của nó được sử dụng đẩ phân tích các bài toán kể cả những bài toán từ đơn giản đến nhũng bài toán có tính phức tạp cao.
Download:
Pass: diendancauduong.com

4.QUAKE/W dùng cho tính toán động đất: Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

QUAKE/W là một phần tử hữu hạn địa kỹ thuật được sử dụng trong việc phân tích động lực của cấu trúc địa chất, chiụ sự rung địa chấn và tải trọng đột ngột, ví dụ sự phá hủy hay cọc động.
TEMP/W dùng cho địa nhiệt:Geo Studio 2018_R2
TEMP/W là một phần mềm phần tử hữu hạn có thể được sử dụng để mô hình sự thay đổi nhiệt độ trong đất do sự thay đổi của môi trường, hoặc do sự thay đổi cơ sở hạ tầng như là các toà nhà cao tầng hay các hệ thống ống dẫn. Công thức của nó có thể phân tích những vấn đề về địa nhiệt từ đơn giản đến phức tạp kèm theo hay không kèm theo nhiệt, kết quả trong quá trình đóng băng hay tan băng.

5.CTRAN/W dùng cho phân tích ô nhiễm nước dưới đất: Geo Studio 2018_R2_v9.1.1.16749 full

CTRAN/W là một phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để mô hình sụ dịch chuyển các chất gây ô nhiễmqua lỗ rỗng các vật liệu như đất và đá.Công thức của Ctran/W có thể dùng để phân tích các vấn đề thay đổi từ dấu vết các phần tử đơn giản đến sự dịch chuyển của nước, đến các quá trình phức tạp bao gồm sự truyền dẫn, sự phân tán, sự hút bám, sự phân huỷ chất phóng xạ, và phụ thuộc vào mật độ các phần tử.Geo Studio 2018_R2[ads-post]

6.AIR/W dùng cho phân tích luồng khí lưu thông: Geo Studio 2018_R2

AIR/W là mô hình có thể chạy bên cạnh chương trình Seep/W, nó có thể giải quết các vấn đề áp suất không khí và dóng chảy trong điều kiển áp suất biên hay trong điều kiện thay đổi áp lực nước. nếu kết hợp với Temp/W, Air/W cũng giải quyết các vấn đề về nhiệt làm cho mật độ phụ thuộc vào sự dịch chuyển của không khí và sự thay đổi áp lực

7.VADOSE/W dùng xác định tình trạng cân bằng độ ẩm và nhiệt: Geo Studio 2018_R2

VADOSE/W là một phần tử hữu hạn được sử dụng để xác định tình trạng cân bằng độ ẩm và nhiệt trên bề mặt trái đất, vì vậy nó có thể tính toán các hiện tượng vật lí dựa vào hiện tượng vật lý cơ bản đầu tiên.  Geo Studio 2018_R2 Do đó, Vandose/W có thể dử dụng để phác họa một hay nhiều các lớp đất phủ lên trên bể mặt chất thải của quá trình xử lí quặng và vị trí đất đắp cho khu dân cư; khí hậu có được kiểm soát được áp lực nước lỗ rỗng của đất ở mái dốc tự nhiên và mái dốc nhân tạodùng để phân tích tính ổn định; xác định quá trình thấm, bay hơi và sự di chuyển thực vật từ các công trình tưới tiêu nông nghiệp. Nó có thể được sử dụng bất cứ khi nào xác định của bề mặt được yêu cầu. Geo Studio 2018_R2


Bình luận

0 Nhận xét