Khóa học “Robot Structural Analysis Professional 2016

Khóa học Robot Structural 2016 

Thiết kế bê tông cốt thép hệ thống hóa lại kiến thức kết cấu, cũng như dịch rất nhiều thông số và công thức tính toán. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Khóa học này sẽ đồng hành với các bạn để đi đến kết quả cuối cùng là ra được bản vẽ thiết kế.
Khoa-hoc-Robot-Structural-Analysis-Professional-mien-phi
Các bạn quá nhàm chán công việc lặp đi lặp lại của một kỹ sư kết cấu. Các bạn cần một phần mềm tính toán kết cấu mạnh mẽ hơn, giảm bớt khối lượng cho công việc của các bạn, thì khóa học Online này sẽ giúp bạn thực hiện mong đợi đó.

Khóa học Robot Structural 2016 Thiết kế bê tông cốt thép được hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, 

Các bài học lấy trong tính toán kết cấu của Việt Nam giúp cho các bạn có thể tiếp thu được lý thuyết ngay trong bài thực hành và có thể so sánh kết quả tính toán của phần mềm so với TCVN. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ thấy công việc của một kỹ sư sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Tải về [ads-post]
Pass: diendancauduong.com

Bình luận

1 Nhận xét