Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử LEICA TC(R) 403/405/407

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử LEICA TC(R) 403/405/407

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử LEICA TC(R) 403/405/407

Máy toàn đạc điện tử LEICA TC(R) 403/405/407 là loại máy được dùng phổ biến trong xây dựng để đo diện tích, khoảng cách.
Và trong cầu đường nó cũng được sử dụng nhiều. Dưới đây là tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử LEICA TC(R) 403/405/407 dành cho các bạn chưa biết sử dụng loại máy này
Bình luận

0 Nhận xét