Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt SAP2000 (v20.2.0)


Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt SAP2000 (v20.2.0)

Bước 1: Tải về file cài đặt và cr@ck cuối bài viết
Bước 2: Giải nén ra và kích đúp vào file cài đặt.

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Bước 4: Cài đặt theo hướng dẫn tuần tự như các hình dưới đây.
Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)


Click “Next >” để tiến hành cài đặt.


Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Chọn dòng “I accept the terms…” sau đó tiếp tục click “Next >”

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt SAP2000 (v20.2.0)


Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Tiếp tục click “Next >” để qua bước tiếp theo
Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)


Bạn có thể thay đổi thư mục cài đặt bằng nút “Change…” (khuyến khích nên để mặc định). Tiếp tục click “Next >” để qua bước tiếp theo

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Cứ để mặc định. Tiếp tục click “Next >” để qua bước tiếp theo

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Click “Install” để trình cài đặt tiến hành cài đặt phần mềm vào máy tính

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Trong quá trình cài đặt sẽ hiện lên bảng thông báo như trên. Click chọn “No” để tiếp tục cài đặt[ads-post]

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt SAP2000 (v20.2.0)


Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

…waiting

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Click “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm

Bước 5: Tiến hành Crack phần mềm.

Để crack phần mềm bạn cần giải nén file crack và chạy nó lên

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)


Chạy file crack lên

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Gõ 1 phím bất kỳ để thoát sau khi tạo file crack xong


Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)


Copy file “Iservrc” vào thư mục cài đặt SAP2000

Huong dan cai dat va kich hoat SAP2000 (v20.2.0)

Mở SAP2000 lên và tận hưởng
Chúc bạn thành công!!

TẢI VỀ SAP2000 (v20.2.0)


Bình luận

1 Nhận xét