Hướng Dẫn Cài Đặt và Active phần mềm RM bridge V11

Bộ cài phần mềm RM + hướng dẫn sử dụng


Trong những năm gần đây, phần mềm RM bridge V11 đã giúp nhiều kỹ sư, các đơn vị tư vấn giải quyết được rất nhiều các bài  toán phân  tích kết cấu cầu từ đơn giản đến phức tạp. Phần mềm này hiện được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới đặc biệt là ở các nước Châu Á để trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Đối với các cầu lớn ở Việt Nam hiện nay  phần mềm RM bridge V11  đều được các công ty tư vấn sử dụng phần mềm này để tính toán kiểm tra kết cấu. Chương trình được thiết kế với các modul chuyên dụng để tính toán cho từng loại kết cấu cầu được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới.
Huong Dan Cai Dat va Active phan mem RM bridge V10

Bộ cài phần mềm RM hướng dẫn cài đặt

-  Khả năng phân tích của chương trình phần mềm RM bridge V11: trên 50.000 phần tử và 50.000 nút
-  Dữ liệu đầu vào: Sử dụng dữ liệu nhập vào theo khối, được chia thành các modulus
-  Phương pháp phân tích phần mềm RM bridge V11: Các phương pháp phân tích biến dạng đàn hồi hay phân tích theo
phương pháp biến dạng lớn đều được sử dụng trong chương trình
-  Tự động áp dụng các quy định về vật liệu theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau
-  Không có hạn chế nào về việc mô tả hình học, các điều kiện liên kết hay áp dụng các tải
trọng.
-  Phân  tích từng phần nhỏ  trong kết cấu tổng  thể  (ví dụ: Các giai đoạn của quá  trình  thi
công làm kết cấu thay đổi) mà không cần phải thay đổi dữ liệu đầu vào.
[ads-post]
-  Các kết cấu thường dùng chương trình RM bridge V11 để phân tích như:
+  Hệ khung phẳng
+  Hệ dầm, thanh phẳng
+  Kết cấu đài cọc
+  Hệ khung không gian
+  Hệ dầm, thanh không gian
+  Hệ dầm và dây biến dạng hoặc không biến dạng hình học
-  Các tổ hợp của nội lực và biến dạng: Bất cứ tổ hợp nào có thể tưởng tượng được của các
trường hợp tải của tĩnh tải và hoạt tải

Link download phần mềm RM bridge V11:

  Pass: diendancauduong.com
Các Modulus bổ sung của chương trình RM bridge V11 :
+  Phân tích độ bền, ổn định của kết cấu
+  Thiết kế bê tông và thiết kế thép
+  Phân tích nứt của kết cấu bê tông
+  Phân tích phi tuyến
+  Phân tích dao động
+  Các phương  thức phân  tích: Lực rung, Phổ phản ứng, Động đất, Phương
pháp thời gian)
+  Các phân tích liên quan đến Thi công kết cấu bê tông ứng suất trước (Sơ
đồ cáp DƯL, Từ biến và co ngót, ảnh hưởng của nhiệt độ, Kiểm tra ứng
suất bê tông và khả năng chịu lực tới hạn)
+  Phân tích ảnh hưởng động của gió, hoạt tải trong RM bridge V11
-  Kết quả của chương  trình có  thể xem  trực  tiếp bằng file  text hoặc file đồ hoạ, xuất sang
Excel hoặc AutoCad.
-  Chương trình RM bridge V11 tính toán và đưa ra kết quả nội lực với 6 thành phần (N, Qx, Qy, Mx, My,
Mz) và các  thành phần  chuyển vị tương ứng đồng  thời đưa  ra được ứng  suất tại bất kì
điểm nào đã được định nghĩa trước đó, Khả năng chịu lực cực hạn của mặt cắt (Ultimate
bearing capacities).
-  Điểm khác biệt của chương  trình so với các kết cấu  thông  thường khác đang có mặt tại
Việt Nam là trình tự phân tích và tính toán dựa trên cơ sở phân tích cộng dồn từ các giai
đoạn thi công có xét tới nhiều yếu tố thực tế. Tiến trình thiết kế dựa trên hệ thống kết cấu
cuối cùng và  thiết kế các giai đoạn  thi công dựa  trên kết quả của phân  tích kết cấu giai
đoạn cuối

Hướng Dẫn Cài Đặt và Active phần mềm RM bridge V1:

+ Cài đặt bình thường
+ Chạy file Patch trong thư mục crack

Hướng dẫn sử dụng RM bridge: Xem

Link download phần mềm RM bridge V11:


Bình luận

0 Nhận xét