File excel thiết kế cấp phối bê tông

File excel thiết kế cấp phối bê tông mác M100, M200, M250, C30 để tiện cho công việc tính khối lượng của mình.

Diễn Đàn Cầu Đường xin gửi tới các bạn File excel thiết kế cấp phối bê tông mác M100, M200, M250, C30 để tiện cho công việc tính khối lượng của mình.

File excel thiết kế cấp phối bê tông
File excel thiết kế cấp phối bê tông Diễn Đàn Cầu Đường

Download File excel thiết kế cấp phối bê tông


Bình luận

0 Nhận xét