Download Prokon 3.0 Full Crack - Kèm hướng dẫn cài đặt

Download PROKON 3.0:

Download Prokon 3.0 Full Crack
PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập và có khả năng liên kết với các module khác để thiết kế.

[ads-post]
Các module chính trong PROKON 3.0 bao gồm:
– Khung và phần tử hữu hạn
– Thiết kế bê tông thường và bê tông dự ứng lực
– Cấu kiện thép
– Liên kết trong kết cấu thép
– Thiết kế cấu kiện kết cấu gỗ
– Phân tích địa kỹ thuật.

– Đối với những ai là Kỹ Sư Kết cấu thì việc tính toán cột vách đôi lúc là vấn đề khá nhức nhối, việc tính toán theo các bảng tính dựng sẵn chưa đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác cao.
Với việc Sử dụng PP Biểu đồ tương tác trong tính toán cột vách, Prokon cho chúng ta cách nhìn tổng quát và toàn diện nhất về khả năng huy động của cột vách trong tính toán, và cho thuyết minh tính toán rõ ràng mạch lac. Dưới dây là một vài hình ảnh Diễn Đàn Cầu Đường đã tính toán:
1. Tính toán cột:
Download Prokon 3.0 Full Crack

Download Prokon 3.0 Full Crack
2. Tính toán lõi:
Download Prokon 3.0 Full Crack

Download Prokon 3.0 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Prokon 3.0: Xem tại đây

Chúc các bạn thành công, các bạn cũng có thể download các phần mềm khác tại ĐÂY

Bình luận

0 Nhận xét