Chương trình tính cốt thép đầy đủ các cấu kiện và tải trọng - XDDD

Chương trình tính cốt thép đầy đủ các cấu kiện và tải trọng - XDDD

Chương trình tính cốt thép này làm được những gì: 

 1. Tính thép sàn
 2. Tính thép cột
 3. Tính cốt thép dầm chủ
 4. Tính cấu kiện cơ bản
 5. Tính cốt đai cốt xiên
 6. Thống kê thép
 7. Đổi đơn vị
 8. Thuyết minh tính toán
 9. Tính móng đơn
 10. Tính móng băng
 11. Tính móng cọc ép
 12. Gió tĩnh+Gió động
 13. Tính cột tròn
 14. Thiết kế tường chắn
 15. Bảng tra thép
 16. Tính động đất
 17. Xem lịch

Tải về Chương trình tính cốt thép: 

[ads-post]
Tất cả đã được kiểm tra
Tuy nhiên chương trình này chỉ dùng cho xây dụng dân dung, một vài modun như tường chắn, tra thép, thống kê thép, tính cọc ép có thể áp dụng cho cầu đường nếu kinh nghiệm vững. 
Nhưng ngại gì không tải về biết đâu sau là lấn sân sang lĩnh vực này.

Chương trình tính cốt thép đầy đủ các cấu kiện và tải trọng - XDDD
Mục lục các sheets
Xem tất cả các bài viết liên quan đến Xây dựng dân dụng : Tại đây

Bình luận

0 Nhận xét