BIỆN PHÁP THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

Diendancauduong.com gửi tới các bạn thuyết minh niện pháp thi công mặt đường bê tông xi măng có bản vẽ kèm theo.

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

I. Phương án thi công mặt đường bê tông xi măng

Mặt đường bê tông xi măng được thi công theo từng làn vừa thi công vừa đảm bảo giao thông. Sau khi thi công xong phần BTN R25 làn bên phải tuyến tiến hành chuyển làn cho xe chạy sang bên phải tuyến. Triển khai công tác đào khuôn và thi công nên đường làn bên trái tuyến.
Tiến hành công tác thi công thử để hoàn thiện công nghệ trước khi tiến hành thi công đại trà. Công tác thi công thử được tiến hành tại làn bên phải vệt giữa hai đảo phân làn đã thi công xong (vẫn đảm bảo công tác phân làn giao thông).[ads-post]
Dưới đây là hình ảnh khi thi công mặt đường bê tông xi măng.

Biện pháp thi công mặt đường bê tông xi măng 

Biện pháp thi công mặt đường bê tông xi măng

Biện pháp thi công mặt đường bê tông xi măng

Các bạn download tài liệu Biện pháp thi công mặt đường BTXM kèm theo bản vẽ tại đây:


Bình luận

0 Nhận xét