Bản vẽ cầu dầm I33

Bản vẽ cầu dầm I33

Diễn Đàn Cầu Đường xin phép chia sẻ lại một số bản vẽ về cầu hi vọng giúp được các bạn đỡ vất cả hơn trong quá trình làm đồ án của mình. dưới đây là một số hình ảnh trong file chia sẻ:
  • Kich thước: 7 nhịp
  • Ngang 2x1.5m + 14m
  • Dầm DUL I33 1.4m
[ads-post]
Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Danh sách bản vẽ

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Lan can và lề bộ hành

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Mố cầu

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Biện pháp thi công 

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Lao dầm

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Bản vẽ trụ cầu

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Bản mặt cầu và dâm ngang

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Trắc dọc

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Thi công

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Bố trí cốt thép

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Chi tiết mặt cắt ngang dọc dầm

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Bản vẽ cọc đóng

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
nối cọc

Bản vẽ cầu bản vẽ cầu dầm
Dầm


Bình luận

0 Nhận xét