Tính toán thiết kế dầm Super T

Trình tự tính toán
Tính toán thiết kế dầm Super T

SỐ LIỆU THIẾT KẾ
THIẾT KẾ CẤU TẠO
TÍNH DẶC TRƯNG HÌNH HỌC DẦM SUPER - T
TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ TẢI TRỌNG
XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TẠI CÁC MẶT CẮT ĐẶC TRƯNG
TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP
ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA CÁC MẶT CẮT DẦM
TÍNH TOÁN MẤT MÁT ỨNG SUẤT
TÍNH DUYỆT THEO MÔMEN
TÍNH DUYỆT THEO LỰC CẮT VÀ XOẮN
TÍNH DUYỆT BẢN MẶT CẦU VÀ DẦM NGANG


I. SỐ LIỆU THIẾT KẾ
[ads-post]
Chiều dài toàn dầm L=38m

Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối a=0.35m

Khẩu độ tính toán Ltt=L-2a37.3m

Tải trọng thiết kế

Hoạt tải HL93

Tải trọng người 3Kpa

Mặt xe chạy: B1=8m

Lề người đi B2=1.5m

Lan can B3=0.5m

Dải phân cách B4=0.25m

Tổng bề rộng cầu B=B1+2B2+2B3+2B4 = B=12.5m

Dạng kết cấu nhịp Cầu dầm

Dạng mặt cắt Super T

Vật liệu kết cấu BTCT dự ứng lực

Công nghệ chế tạo  Căng trước

Cấp bê tông

Dầm chủ  f'c1=40 Mpa

Bản mặt cầu f'c2= 35 Mpa

Tỷ trọng bê tông =2450kg/m3

Loại cốt thép DUL: tao thép Tao 7 sợi xoắn đường kính =15.2mm

Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn =1860 Mpa

Thép thường G60 =620

Mpa=420 Mpa

Quy trình thiết kế 22TCVN 272-05
BẢNG TÍNH THAM KHẢO