XỬ LÝ NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

XỬ LÝ NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM HÚT CHÂN KHÔNG


Giới thiệu sơ lược

Hệ thống chính bao gồm:

 • Hệ thống bơm chân không: để tạo ra áp lực chân không.
 • Hệ thống thoát nước dọc: PVD.
 • Hệ thống thoát nước ngang: Ống lọc, Ống UPVC.
 • Hệ thống kín khí: Màng kín khi, vải địa kỹ thuật, rãnh kín, tường sét (nếu cần).
Quy trình thi công bao gồm:
 • San lấp mặt bằng thi công.
 • Thi công đóng bấc thấm.
 • Thi công tường sét (nếu cần).
 • Lắp đặt hệ thống thoát nước ngang và kết nối với bấc thấm.
 • Thi công trải vải địa kỹ thuật lớp dưới và lớp màng kín khí.
 • Lắp đặt hệ thống bơm chân không, hệ thống quan trắc và vận hành thử nghiệm.
 • Khi áp lực chân không ổn định, thi công trải vải địa lớp trên và giai tải cát.
 • Vận hành hệ thống cho đến khi đáp ứng đủ theo yêu cầu thiết kế.
 • Dở lớp cát gia tải.

San lấp mặt bằng thi công


Thi công đóng bấc thấmNếu có lớp chắn cát trong đất mềm, hoặc lớp phủ cát dày (lớn hơn 4m) ở phía trên, thì tường sét là cần thiết.
Chiều rộng của bức tường sẽ không nhỏ hơn 1,2m và độ thấm sẽ không lớn hơn 1 × 10-5 cm / s.
Thi công tường sét (nếu cần)

Lắp đặt ống thoát nước ngangLắp đặt ống dọc và kết nối với ống thoát nước ngangKết nối bấc thấm với ống thoát nước ngangBố trí hệ thống thoát nước ngangBình luận

0 Nhận xét