Một số tiện ích tính cắt thép tối ưu nhất

1/ Phần mềm cắt thép tối ưu của Unicons - SteelCuter Unicons

Có nhiều cách để ra thép thi công nhưng sử dụng phầm mềm cắt thép thi công giúp người cán bộ kỹ thuật làm việc nhanh và chính xác.
Hiện tại có rất nhiều phần mềm ra thép thi công tương đói tốt, trong đó phầm mềm cắt thép của Unicons được đánh tối ưu và rất tốtTẢI về 

[ads-post]
2/ Phần mềm cắt thép bằng VBA - tác giả: Son Doan


Có 1 số tinh năng như:
  •      Thống kê cốt thép từ bản dữ liệu khác chèn vào.
  •      Thêm chiều chài tối thiểu cảu từng thanh để cắt thép tối ưu nhất.
  •     Sử dụng thép dư trước để sử dụng cho các cấu kiện khác.
  •     Vẽ được sơ đồ cắt thép: Chiều dài chi tiết từng đoạn thép + số dư còn lại thanh.
TẢI VỀ    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bình luận

0 Nhận xét