Làm việc với Layout và In ấn trong Autocad

Làm việc với Layout và In ấn trong Autocad

I. Làm việc với Layout
1. Paper Space
Khái niệm về vùng nhìn tĩnh và động
Vùng nhìn tính (Tiled Viewport)
AutoCad cho phép bạn chia màn hình thành nhiều hình chữ nhật. Bạn có thể hiển thị các vùng nhìn khác nhau của bản vẽ trên các hình chữ nhật đó. Mục đích phục vụ cho việc quan sát bản vẽ một cách dễ dàng hơn. Vùng nhìn tĩnh chỉ có trong Model Space (MS).
Một số đặc tính của Tiled Viewport :
+Không quant trọng là bạn có bao nhiêu khung nhìn, chúng luôn luôn được sắp sếp cạnh nhau và phủ kín toàn màn hình
+Tại một thời điểm chỉ có một khung nhìn Active. Khung nhìn Active luôn có viền đậm
+Crosshair chỉ xuất hiện trên Active viewport
+UCS (User Coordinate System) Icon luôn xuất hiện tại tất cả các khung nhìn
+Sự thay đổi của các đối tượng bản vẽ trên một khung nhìn sẽ ngay lập tức sẽ được thể hiện trên các khung nhìn còn lại.
+AutoCAD cho phép bạn tạo ra tối đa 96 khung nhìn
+Bạn có thể bắt đầu lệnh từ một khung nhìn và kết thúc lệnh ở một khung nhìn khác.
+Ngoài ra bạn còn có thể ghi lại cấu hình của các khung nhìn, phục vụ cho mục đích khôi phục lại các khung nhìn nếu muốn.
Vùng nhìn động (Floating Viewport)
Vùng nhìn động chỉ có trong Paper Sapce (PS), bạn chỉ sử dụng nó khi muốn thể hiện một vùng của bản vẽ trên MS trong PS. Theo mặc đinh, chỉ có một Floating view (FV) trong một PS. Tuy nhiên bạn có thể tạo ra nhiều hơn một nếu bạn muốn.
FV có một số đặc tính sau
+ Không giống như Tiled Viewport (TV), FV là một Object thật, bạn có thể xoá, move và stretch nó. Bạn có thể hiển thị nó trên layer riêng biệt, và còn có thể bật tắt chế độ hiển thị đường bao của nó. Chúng không điền đầy màn hình như TV mà bạn có thể tự do thiết kế kích thước và vị trí của chúng.
+ Trong PS, Crosshairs không bị gới hạn trong một vùng nhìn động.
+ Bạn có thể thiết lập sự hiển thị của UCS Icon trong từng FV
+ Bạn có thể tạo nhiều FV trong PS và chúng sẽ được lưu lại cùng với bản vẽ.
+ Tất cả những gì bạn vẽ trên MS đều có trong PS. Trái lại, những gì bạn vẽ trên PS chỉ tồn tại trên PS, không tồn tại trên bản vẽ khi bạn trở về MS.
+ Sau khi bạn vẽ xong trong MS, bạn chuyển sang PS để vẽ. Trên không gian PS bạn có thể vẽ thêm or chỉnh sửa các Object trên MS bằng cách Double click vào FV. Khi đó FV làm việc giống hệt như TV.

Khái niệm : Tab Layout cho phép truy suất đến 1 vùng đưọc gọi là Paper space. Trong paper space (PS), bạn có thể chèn title block, tạo các layout viewport, dimension và thêm các notes trước khi in bản vẽ.
PS và MS là 2 không gian làm việc riêng lẻ. Trong PS ta có thể tham chiếu đến 1 hoặc nhiều vùng của MS với các tỉ lệ khác nhau thông qua các cửa sổ (viewport).
Mục đích : Người ta thường sử dụng PS trong trường hợp
+ Có nhiều hình vẽ với tỷ lệ khác nhau trên cùng một bản vẽ (Vẽ kỹ thuật XD).
+ Muốn in hình vẽ với các góc nhìn khác nhau trên cùng một bản vẽ (vẽ kiến trúc).
+ Muốn in hình vẽ với các góc xoay khác nhau (in tuyến đường trong cầu đường)
Các bước
+ Đầu tiên ta vẽ các hình vẽ trên MS
+ Sau đó chuyển sang PS để chèn các Note, dimension và các leader.
Các thao tác với PS
Trong PS bạn cũng có thể view, edit các PS Object như layout viewport và tile block.
Mặc định của CAD, một bản vẽ có 2 layout tab, có tên là Layout1 và layout2. Tuy nhiên nó sẽ có tên khác nếu bạn sử dụng các template khác.
Bạn có thể tạo một layout bằng các cách sau :
Add new layout without setting sau đó sẽ thiết lập các thông số cho nó sau.
Sử dụng chức năng Creat layout wizard và thiết lập ngay các thông số cho nó.
Import layout từ một bản vẽ có sẵn (DWG or DWT)
Add a new Layout
Click insert menuLayout New Layout.
Enter the name of the new layout on the command line.
A new layout tab is created. To switch to the new layout, choose the layout tab.
To import a layout from a template
Click Insert menuLayoutLayout from Template.
In the Select File dialog box, select a DWT or DWG file to import a layout from  Click Open.
In the Insert Layout(s) dialog box, select a layout to import.
A new layout tab is created. To switch to the new layout, click the layout tab.
To create a layout using a wizard
Click Insert menu  Layout  Layout Wizard.
On each page of the Create Layout wizard, select the appropriate settings for the new layout.
Trong PS, Bạn cũng có thể :
Duplicate a layout
Rename a layout
Delete a layout
Rearrange layout tabs
Make a layout current
Sctivate the previous layout
Click Select All Layouts.
Plot a layout
2. Các thao tác trên Viewport của Paper Space 
2.1. Tạo các Viewport
Đầu tiên bạn chuyển sang Paper Space, sau đó dùng lệnh MVIEW.
Trong Layout, bạn có thể tạo nhiều cửa sổ Viewport khác nhau, bạn có thể bố trí, sắp xếp các viewport theo mục đích của bạn. Theo mặc định, Autocad cho phép bạn tạo tối đa là 64 viewports , ta có thể thay đổi số lượng viewport bằng cách thay đổi biến hệ thống MAXACTVP.
Trong Viewport ta cũng có thể vẽ các đối tượng bản vẽ như trong Model space. Ngoài ra ta còn có thể tham chiếu đến một vùng bản vẽ nào đó của Model Space với một tỉ lệ đặt sẵn. Để tham chiếu đến một vùng náo đó của Model Space ta dùng lệnh MSPACE sau đó chọn viewport mà tat ham cần hiệu chỉnh.
Sử dụng chức năng zoom để đặt bản vẽ trong Model Space vào Paper Space với tỉ lệ như mong muốn.. Tại đây ta cũng có thể chỉnh sửa, thêm bớt các đối tượng của môi trường Model Space. Các thay đổi này sẽ được ghi lại trong Model Space.
Để quay về môi trường Paper Space ta đánh lệnh PSpace.
2.2. Cắt xén đường bao Viewport
Autocad cho phép bạn cắt xén các đường biên của viewport để phục vụ cho các mục đích riêng của bạn. Lệnh Vpclip cho phép bạn cắt xén thep một hình chữ nhật hay polygon bất kỳ. Cú pháp như sau :
Tại dòng lệnh đánh vpclip.
Select the viewport to clip : chọn viewport cần cắt xén.
Enter d (Delete) to delete the clipping boundary : nhấn D để xóa đường biến đã cắt xén trước đó.
Enter p (Polygonal) : nhấn P để tạo đường biên đa giác cắt xén mới.
Specify points, or select the object, to define the new viewport boundary.
Shortcut menu   Select the viewport to clip, right-click in the drawing area, and then choose Viewport Clip
2.3. Tỷ lệ trong từng Viewport


Bạn có thể đặt tỉ lệ trong từng viewport bằng lệnh zoom như đã nói ở trên, tuy nhiên đặt với một tỉ lệ chính xác bằng cách thay đổi tỷ lệ của viewport trong cửa sổ Propertie (Ctrl_1).
Ví dụ : giả sử tỷ lệ vẽ trong bản vẽ là 1 : 25, ta đặt trong MiscCustom : 0.04.
Nếu muốn cố định tỷ lệ cũng như khung nhìn, bạn chuyển lựa chọn Display locked
2.4. Layer trong từng Viewport
Layer có thể ẩn hiện trong từng Viewport khác nhau là khác nhau.

Cột thứ 4 (Freeze) : có chức năng đóng (tan) băng cho tất cả các viewport.
Cột thứ 12 (Freeze Viewport) : có chức năng đóng (tan) băng cho từng viewport.
Cột thứ 13 (Freeze Viewport) : có chức năng đóng (tan) băng cho tất cả các viewport mới sắp được tạo.
2.5. Ẩn hiện viewport

Ẩn hiện viewport phụ thuộc vào trạng thái thông số On trong thẻ Misc của cửa sổ Properties khi ta chọn đường bao của cửa sổ viewport.
2.6. Ẩn hiện đường bao viewport
Để ẩn hiện đường bao của các viewport, bạn tạo ra một layer mới chứa đường bao của viewport mà bạn muốn ẩn hiện nó. Sau đó, việc ẩn hiện đường bao sẽ phụ thuộc vào trạng thái bật tắt của layer chứa đường bao.
2.7. Scale LineType
Quản lý tỷ lệ Line Type trong Paper Space thông qua biến hệ thống Psltscale.
PsLtScale = 1 : tỷ lệ dạng đường sẽ được nhân với tỉ lệ phóng của viewport.
PsLtScale = 0 : tỷ lệ dạng đường sẽ được giữ nguyên như trong Model Space cho dù bạn có phóng in ở tỉ lệ bao nhiêu đi chăng nữa.

2.8. Các hiệu chỉnh khác đối với Viewport
Quay sự hiển thi trong Layout, dóng thẳng hang các khung nhìn, tạo khung nhìn mới, chình tỉ lệ khung nhìn. Tham khảo lệnh MvSetup.
3. Các chú ý khi in nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ

Đầu tiên tạo các Dim cơ bản. Các dimstyle khác sẽ được tạo dựa trên dimstyle cơ bản ban đầu, bằng cách thay đổi  .
Cần chú ý khi đo kích thước, khoảng cách từ dim đến đối tượng dim phải phù hợp với tỷ lệ in của đối tượng đó.
Các thiết lập Page setup giống như trong Plot (xem phần sau).
Kết luận : Nhìn chung, đối với bản vẽ cần in ấn với tỷ lệ tuyệt đối chính xác, các bản vẽ kiến trúc cần cắt xén khung nhìn thì nên dùng Paper space. Còn đối với bản vẽ bình thường thì không cần vẽ trên Paper Space
II. Điều khiển in ấn.
Trong các công ty nhỏ, sau khi đã hoàn thành bản vẽ, người ta để nguyên cả bản vẽ mang ra quán in và thống nhất với quán in các nét in.
Trong các công ty lớn hơn, sau khi hoàn thành bản vẽ, họ sẽ quy định đường nét in. Để thống nhất đường nét in, người ta sẽ tạo ra một file có đuôi là *.ctb nằm trong thư mục
 C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Plot Styles, sau đó sẽ lưu file này lại và copy cho tất cả mọi thành viên trong công ty. (file này ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn ở phần sau)
Đối với các công ty có quy mô lớn, nhiều bộ môn chung một xưởng in. Người ta sẽ in bản vẽ ra dưới dạng file có đuôi *.PLT. File này có thể in ở bất kỳ mày in nào mà không cần đến phần mềm AutoCad. Nó tương tự như khi ta chuyển các file văn bản sang *.PDF để in ấn. Đối với các loại file này, ta không cần quan tâm đến font, đường nét. Vì đuờng nét đã được đặt khi ra in ra file.
1. Khai báo thiết bị in.
Để in ấn, vào menu file Plot hoặc ấn tổ hợp phím (Ctrl_P). Hộp thoại Plot hiện ra như sau :


Trong mục Page setupname là tên của Page setup. Bạn có thể import Page setup từ các bản vẽ khác. Page setup được lưu cùng với file dwg. Sau khi bạn khai báo xong tất cả các thông số bên dưới, bạn ấn vào Command box “Add” để thêm một Page setup vào trong bản vẽ của bạn.
Chọn máy in trong mục Printer/plot.

Chọn kích khổ giấy ở Paper size.
Chọn vùn in trong Plot area , sẽ có 3 lựa chọn như hình bên, tùy theo mục đích sử dụng của người in.

Display : vùng in là cửa sổ hiện hành của bản vẽ.
Extents : vùng in là cả bản vẽ.
Limits : vùng in là vùng limits của bản vẽ
Window : vùng in là một cửa sổ mà bạn sẽ định nghĩa sau đó.
Điều chỉnh lề của giấy in trong Plot offset (origin set to ptintable area)
Xem trước khi in trong mục Preview.
Điều chỉnh tỉ lệ in trong Plot Scale.
Điều chỉnh hướng in (giấy nằm ngang hay thẳng đứng) trong mục Drawing orientation.
Điều chỉnh in ấn trong mô hình 3D

As displayed : như hiển thị trên màn hình.
Wireframe : theo mô hình khung dây (hiển thị đường bao của đối tượng)
Hiden : bỏ qua những đối tượng, những đường bao bị che khuất bởi một đối tượng khác.
Rendered : Render tất cả các object trước khi xuất bản.
Plotstyle Table : Điều khiển nét in. Đây là phần quan trọng nhất.
Vị dụ chọn kiểu nét in : A4.INKIEM.CTB. các file này được lưu trong thư mục C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Plot Styles.
Dưới đây là ý nghĩa một số kiểu in có săn :


Để tạo mới, bạn chọn new. Hộp thoại new hiện lên như sau :
Chọn Start from scratch.


Máy sẽ tạo ra file test.ctb


Bấn vào nút Plot style table editor để hiệu chỉnh nét in

Color : Chỉnh màu của các nét vẽ. Nếu bạn không in màu thì nên chuyển nó thành màu đen.

2. In ra file *.PLT
Chỉ cần tích vào nút  , sau đó bấm nút lệnh Plot, máy sẽ hỏi tên file vào đường dẫn của file *.plt.


Bình luận

0 Nhận xét