Bộ 19 video hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán G8

Quyết toán G8 giúp các nhà thầu, các Ban QLDA, các Chủ đầu tư v...v tính Quyết toán công trình theo nhiều Giai đoạn thi công với đơn giá vật tư ( Vật liệu, Nhân công và Ca máy ) điều chỉnh theo các giai đoạn khác nhau.

Phần mềm dự toán G8 là một chương trình được sử dụng nguồn từ CSDL là hệ thống định mức kết hợp với đơn giá sẽ giúp rút ngắn thời gian và chi phí rất đáng kể cho các kỹ sư kinh tế trong việc bóc tách tiên lượng, lập dự toán xây dựng công trình.[ads-post]
Cũng như điều chỉnh Cước vận chuyển, điều chỉnh Bù giá nhiên liệu và lương thợ lái máy theo các giai đoạn quyết toán khác nhau. Quyết toán G8 giải quyết trọn vẹn việc tính toán :Bình luận

0 Nhận xét